מבוא

עמוד:8

דגמים חלופיים – אלה משותפים לו ולזרמים אחרים ; אך הקיבוץ הדתי התאמץ ליישם את המרד בעקביות בכל מרחבי החיים ובו – בזמן ניסה לפתח פרשנות שתהלום את תהליכי השינוי המיוחלים , הן פרשנות דתית והן פרשנות חברתית , וכך הוא נעשה לראש החץ של המהפכה הציונית הדתית . בקשת ההגשמה הטוטלית הביאה לידי בחינה מחודשת של סדרי החברה בדמותו של ניתוח פילוסופי וסוציולוגי של היחס יחיד - חברה ובחינה מחודשת של הדת והתודעה היהודית הדתית בדמותה של חשיבה דתית ומטה –הלכתית נועזת ונון – קונפורמית השוחה נגד הזרם . העמידה על חידוש זה והבנת עוצמתו של השיח הציוני הדתי הזה כרוכות בהכרת הקשרו התרבותי . בעקבות מלחמת ששת הימים נעלם כוחו המניע העיקרי של שיח זה ופינה את מקומו לשיח חדש . יוסקה אחיטוב מתאר את השינוי בשיח כשינוי המגמה הכללית של הציונות הדתית : עד שנות החמישים והשישים עדיין אפשר היה לדבר בחוגים של הציונות הדתית על תיקון האדם ועל תיקון העם ועל תיקון העולם . רבנים ציונים , הוגים , וחברים מן השורה כאחד , בקיבוץ הדתי ובתנועת הפועל המזרחי והפריפריה שלה , יכלו לעשות אינטגרציה של עולמם היהודי הפנימי עם עולמות אחרים , ולנסח את השאיפה הבסיסית לתשובה ולתיקון במונחים ובשפה ההולמת את מיטב האידיאלים של העולם החיצוני . בכך יכלו , אולי לראשונה בהיסטוריה היהודית , להעמיד את עם ישראל בחזית אחת ואף בחזית קדמית יחד עם שאר האנושות . מעטים הם החיבורים המקיפים על האידאולוגיה של הקיבוץ הדתי מתוך שימת לב ראויה להבדלי הגישות והאסכולות שהתפתחו בתוכו . מדינות מוצאם ומקורותיהם התרבותיים של מקימי הקיבוץ הדתי אינם אחידים : לצד חותמם הבולט של יהודי גרמניה הטביעו את חותמם עליו גם יהודי מזרח אירופה , אבל מטענם היה שונה רגשית , דתית ואידאולוגית . שונים היו אלה מאלה בדתיותם , בדבקותם באידאל הסוציאליסטי ובפרשנותם למפעל הציוני – לאומי . הבדלים אלו לא התמזגו לכלל תפיסה אחת , אך גם לא נותרו בטהרתם במפגש עם כלל החברים בקבוצות . דומה עם זאת שידה של ההשפעה הגרמנית הייתה על העליונה בעיצוב זהותו הדתית – חברתית של הקיבוץ הדתי . בספר זה אציג את תפיסותיו של הקיבוץ הדתי כחלק מן ההגות הציונית הדתית כפי שאלה באו לידי ביטוי במשנתו של משה אונא ) . ) 1989 - 1902 אונא נחשב לאדריכל המרכזי של הגות הקיבוץ הדתי , אבל משנתו טרם זכתה לתיאור הולם ולמחקר ממצה . בקרב הוגי הציונות הדתית ומקימי המפעל הציוני הדתי , אונא בולט בתפקידים שמילא גם כאיש רוח וגם כאיש מעשה : הוגה , אידאולוג וחוקר , חלוץ , חבר כנסת ומשפטן , ולבסוף מוכיח בשער ונביא זעם . 1 אחיטוב , ציונות דתית , עמ ' . 27

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר