מרד ויצירה בהגות הציונות הדתית משה אונא ומהפכת הקיבוץ הדתי

עמוד:4

חברי המערכת : בנימין אברהמוב , יהודה ליבס , שלמה סלע , שרה קליין ברסלבי , אבי שגיא הוצאת ספר זה התאפשרה הודות לתרומתה הנדיבה של תנועת הקיבוץ הדתי ומכון המחקר שבחסותה הספר יוצא בסיוע הקרן ע " ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב סולובייצ 'יק מסת " ב -978 965 - 226 - 449 - 7 © 2013 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו "ל סדר : ספי עיצוב גרפי , באר שבע נדפס בישראל – תשע "ג דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר