פתח דבר

עמוד:11

פתח דבר דמויות אבודות , תועות , נבוכות וכושלות נפוצות בספרות העברית בת זמננו . לדמויות אלה מאפיינים דומים למאפייניה של דמות " התלוש העברי " : דמות שהופיעה לפני יותר ממאה שנים במרחב הספרות העברית החדשה והפכה למושג כה מרכזי בתולדותיה , שבאמצעותו אף ניתן ללמוד על דרך התפתחותה . אמנם את צאצאיה העכשוויים של דמות התלוש לא נוהגים עוד לתאר באמצעות מושג זה – הן בעבור ביקורת הספרות והן בעבור הסופרים עצמם איבד מושג התלוש מחיוניותו ונזנח בתהליך הדרגתי . חוויית התלישות , החוויה המרכזית של בני הדור של סוף המאה התשע עשרה ושל ראשית המאה העשרים , נדמית היום רחוקה . למעשה , עם השנים השתנו מרכיביה : לדמותו של החלוץ התלוש או הצבר התלוש נוספו מרכיבי תוכן חברתיים , תרבותיים והיסטוריים שונים שתרמו לתהליך של רדוקציה ; התלוש הפך למטפורה מתה המשמשת בהקשרים שונים , אף בלשון יום יום , לאו דווקא בהקשר ספרותי ולא בהכרח מתוך מודעות למטען התרבותי ההיסטורי שהמושג נושא על גבו . חיבור זה מבקש להציג את התלוש ואת התלישות בספרות העברית במאה העשרים לא רק באמצעות הפונקציה שלהם בביקורת חברתית לאומית , כפי שמקובל על פי רוב , אלא גם ובעיקר מן ההיבט הפואטי . התלוש , שנתפס בדרך כלל כדמות שבאמצעותה משתקפות הדילמות והבעיות של דורה מוצג כאן בראש ובראשונה כפיגורה ספרותית המתגלגלת בספרות העברית , כמסורת אשר באמצעותה מתנהל שיח פואטי בין סופרים , סינכרונית ודיאכרונית . התלישות , המגדירה את התלוש , ואשר בדרך כלל נתפסה ככרוכה בגלות או ביציאה ממנה ( המעבר מחיי תלמיד ואיש ספר לחלוץ עובד אדמה ) מוצגת כאן כמופיעה באופן פרדוקסלי ואוקסימורוני גם כתלישות ילידית . היא נוכחת , מסתבר , גם בחייו של הצבר , אם כי בפונקציה חדשה . תלישות זו נוכחת למן הסיפורת המוקדמת של סופרי ״דור בארץ״ ועד לשנות השישים והשבעים של המאה העשרים . מן הבחינה האישית היא נובעת מסיבות חברתיות ולאומיות המנומקות בכל אחד מן הטקסטים הנדונים , אך ההקשרים הבין טקסטואליים המופיעים בהם מצביעים על כך שהיא מופיעה גם במסגרת הדיאלוג הספרותי שמקיימים ביניהם דורות של סופרים וכי היא הפכה ל׳אביזר׳ משמעותי וכמעט

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר