תוכן העניינים

עמוד:7

תמונה : 13 תכנית הקומה העליונה של אותו קסרקטין במרכז דקר כפי שסורטטה בשנת 73 1901 תמונה : 14 רעף מחצר אחד הקסרקטינים במרכז דקר שעליו חקוק שם המפעל במרסי שממנו יובא לסנגל בסוף המאה התשע עשרה 75 תמונה : 15 סרטוט צדי של אחד מצריפי הקש שנבנו במחנה הצבאי של סן לואי בנ ְ ' ד ַ ר ט וּ ט , 76 1883 תמונה : 16 תכנית האב של פּ ינ ֶ ה ל ַ פּ ר ָ ד לדקר , 78 1862 תמונה : 17 פרט מתוך תמונה 16 המדגים כיצד תכנית האב של דקר סורטטה הלכה למעשה על גבי המקבץ של אחד עשר כפריהם של בני הלבו . כיכר פּ ר וֹ ט ֶ ה , למשל , שהכילה את המצודה ואת הכנסייה הקתולית , לרבות בית החולים ממזרח , תוכננה על גבי הכפר מ ְ 'בּ וֹ ר המתוחם ומסומן בכמה מעגלים קטנים המציינים את בקתות הקש של האפריקאים 79 תמונה : 18 העתקת כפרי הלבו של נ ' דקרו — אחדים מהם כמה פעמים — מאמצע המאה התשע עשרה עד העשור הראשון של המאה העשרים , בעקבות הגשמת תכניתו של פינה לפרד שסימנה את היווסדותה של דקר הקולוניאלית 91 תמונה : 19 דקר בשנת . 1908 כיום זהו האזור המסחרי והאזור הוותיק ביותר של דקר הקולוניאלית . כפריהם של בני הלבו , שנדחקו מעבר לתכנית האורתוגונלית של ציר שדרות ג ַ › מ בּ ֶ › ט ָ ה - מ ַ ז ' ינ וֹ , מכונים " כפר ילידי " — מה שמעיד שגם מן הבחינה הקונספטואלית לא ראו בהם חלק אינטגרלי מן העיר ה " צרפתית " 92 תמונה : 20 " כפר כושי " — גלוית דואר צרפתית מהעשור הראשון של המאה העשרים , שבה תועדו אזורי מגוריהם של בני הלבו על פני הקרקע החולית של חצי האי בשולי דקר הקולוניאלית 93 תמונה : 21 מכון פּ סט ֵ ר על ה פּ ל ָ ט וֹ של דקר כיום . המבנה , המתוארך לשנת , 1937 משלב את עקרון הסימטריה של בית הספר לאמנויות יפות עם אלמנטים אקלקטיים במסגרת סגנון הא ַ ר ד ֵ ק וֹ 95 תמונה : 22 תכנית הרשת של שכונת המ ֵ דינ ָ ה בדקר כפי שתוכננה בשנת 1914 וכונתה אז באופן ראשוני " כפר דקר " . המשבצות הכהות הסמוכות לדרך הראשית מסמנות את מבני הציבור המיועדים 101 תמונה : 23 צומת רחובות בשכונת המ ֵ דינה כיום . אפשר להבחין בתכנית הרשת , שהקלה , בין השאר , על פיקוח מצד המ ִ נהל , במבנים בני קומת הקרקע ובשורות העצים שניטעו בקפדנות כחלק ממדיניות ה " טיהור" הקולוניאלית 102 תמונה : 24 גלוית דואר של הצלם פ וֹ רטי ֶ ה מתחילת המאה העשרים , שבה תועדו משקי הבית של בני הלבו בתוך מרכז דקר או בשוליים הקרובים שלו .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר