תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים בפתח הספר 7 " נבואה קטנה " – הקדמה 9 חלק ראשון כנות ורטוריקה פרק ראשון : חקר הכנות – כיוונים וגישות 15 דברי פתיחה : דיאלקטיקת הכנות של קרל פרנקנשטיין ; 15 " כן דיברת " : כנות ודיבור במקרא ; 17 " פרהסיה " יוונית ו " : " paideia דיבור אמיץ ודיבור מנומס ; 19 ספונטניות ( יי - פין , yipin ) באמנות הקליגרפיה הסינית והמושג כנות ( ch ׳ eng ) בקונפוציאניות ; 24 כנות באנגליה , בצרפת ובגרמניה במאות ה 17 וה ; 26 18 רומנטיזם ; 37 פם מוריס : כנות כמסכה בריאליזם האנגלי במאה ה ; 39 19 הרברט ריד ואחרים : פרדוקס הכנות במודרניזם ; 41 אוטוביוגרפיה : כנות כ " פארה - טופיה " ; 43 כנות בפוסטמודרניזם ואחריו : בין שלילה לחיוב ; 44 אנרי פייר על ספרות וכנות : ההיסטוריה החדשה של אי ההבנה הישנה ; 48 מנחם ברינקר : רטוריקת הכנות של ברנר כמשחק וכאמצעי הבעה ; 63 המחקרים האחרונים : " רטוריקה של כנות " ללא רטוריקה וללא כנות 67 פרק שני : כנות 73 כנות כפעולת הדיבור ; 73 כנות והעצמי ; 82 כנות והטאבו ; 91 תפקידי הכנות וסוגיה ; 97 כנות כדטריטוריאליזציה ; 103 כנות כמטפורה של אמת ; 106 אי - כנות : הפרובלמטיזציה של הזיקה בין כנות לאמת ; 108 איכנות ופרסונליזם ; 111 שיפוט ה ( אי - ) כנות ; 113 מנעד כנות - אי כנות ; 115 כנות ומיתוס – בין אישיות לאמת ; 124 סינתזה מחודשת של אישיות ואמת בכנות 127 פרק שלישי : כנות ורטוריקה 137 כנות ויסודות המעשה הרטורי – פתוס , לוגוס ואתוס ; 139 כנות וסוגי הלוגוס ; 142 כנות ואתוס : בעיית הסמכות ; 143 כנות , טופוסים וטרופים ; 146 תפיסת הטופוס לפי קורציוס ובעיית הכנות ; 153 כנות כפיגורה רטורית ; 157 הריבוע הרטורי ; 160 מטוטלת הרטוריקה ; 170 רטוריקה תרבותית ; 179 רטוריקה , כנות ואנתרופולוגיה גנרטיבית ; 188 רטוריקה ודמגוגיה ; 193 מודל הרטוריקה : הסכסוך הנרטיבי 204

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר