תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים חלק א פתח דבר : הוראת שפות בישראל סמדר דוניצה - שמידט ועפרה ענבר - לוריא ...... 5 שער ראשון : סוגיות בהוראת שפות : ההקשר הרחב שפה וחברה ברנרד ספולסקי ........................................................................ 17 שימור שפות בחברה רב - לשונית מיכל טננבאום ........................................... 43 מדיניות לשונית וצדק לשוני וחברתי בישראל אילנה שוהמי .......................... 64 גישות מבוססות - שיח : מסגרת חדשה להוראה וללמידה של שפה שנייה מריאן סלסה - מורסיה ועלית אולשטיין .................................................................. 98 שער שני : סוגיות בהוראה ורכישה של עברית כשפה שנייה העברת רכיבי ידע של כשירות אקדמית בשלוש שפות בקרב תלמידים עולים דוברי רוסית אורלי חיים ................................................................... 125 גורמי הטיה בביצוע מבחני הישגים במתמטיקה בקרב תלמידים עולים מיכל לוי - קרן .................................................................... 150 היבטים לשוניים וחברתיים - תרבותיים בהפקת שיח כתוב ושיח דבור בקרב לומדים יוצאי אתיופיה בישראל מיכל שלייפר ........................... 185 דו - לשוניות עברית - רוסית בתקשורת בין - דורית : החלפת הקודים כמפתח למציאות חברתית מורכבת שולמית קופליוביץ .................................. 201 הכשרת מתורגמנים רפואיים בישראל : לקחים משירות ' קול לבריאות ' מיכל שוסטר ......................................................................... 224 רשימת מחברי המאמרים בחלק א ( לפי סדר האלף - בית ) ........................ 247 חלק ב פתח דבר : הוראת שפות בישראל סמדר דוניצה - שמידט ועפרה ענבר - לוריא ...... 5 שער שלישי : סוגיות בהוראת ערבית " ילדי המזרח התיכון " : תמורות בהוראת הערבית בישראל משנות השמונים ואילך דנה אלעזר - הלוי .................................................................. 13 הוראת ערבית בחינוך העברי כזירת מדיניות לשון דפנה יצחקי .................. 35

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר