מבוא דניאל אלעזר והמסורת הפוליטית היהודית מימד היסטורי ועכשווי

עמוד:7

מבוא דניאל אלעזר והמסורת הפוליטית היהודית מימד היסטורי ועכשווי משה הליכגר א פררפ ' דניאל אלעזר ז " ל ( , 1934 מיניאפוליס - , 1999 ירושלים ) היה ממביחי התשתית של חקר המסורת הפוליטית היהודית . בעיני אלעזר . עריכות למסורת פוליטית אין משמעה היצמדות למסגרות מחשבה ברורות ולמסקנות חד משמעיות . ומסורת חיה היא פלורליסטית מעצם הוויתה . מה שמאפיין אותה אינו התשובות שהיא מציעה שכן " מסורת היבה , למעשה , דו שיח מתמשך המבוסם על מערכת משותפת של שאלוה יסוד " . ' על פי אלעדר המסורת הפוליטית היהודית " מצאה ביטוי פורמלי ברעיונותיהם המדיניים של הרגי דעות יהודים ; אך באופן מלא יותר , היא משתקפת במימדים ההתנהגותיים והמוסדיים של החיים הקהילתיים והמדיניים היהודיים , אשר הונצחו לעיתים בכתובים . עובדה דו . היא שהופכת אותה למסורת , יותר מאשר למאגר מקיף של חכמה או מידעי / 3 על פי אלעזר ' יסודות המסורת המדינית היהודית אשר לא נס ליחם נמצאים בתני ' ך , אכן שורשיה של כל המסורת היהודית מעוגנים בו . אך מסתבר שהמסורת המדינית היהודית הושפעה בהתמדה מהתנ " ך , יותר מאשר היבטים אחרים של המסורת היהודית " . ' כעיני אלעדר הברית בין עם ישראל לאל רבץ תלקי העם , הן ברעיון הן כמציאות , היא " הכוח המניע מאחורי המסורת המדינית היהודית " , לדעתו "ברית ו דאה " הקדמה — בילדיה מחדש של הפוליטיקה על ידי העם היהודי : התופעה והשלכותיה ' בתוך : דניאל * לע : ר ( עורך ) , עם רעדה המסורת המדינית היהודית והשלכותיה לימינו , ירושלים תשנ " א . עמי , 11 2 ראו דניאל יי אלעזר וסטיךארט א ' כהן , " מברא — המסורה המדינית היהודית ' / בתוך : עדת בני ישראל ההתארגנות המדינית היהודית מתקופת המקרא וער ימינו . ירושלים תשנ " ז , עמ ' ו . 3 עם רעדה ( לעיל , העי ו ) , עמי ו נ - 2 נ . 4 שם , עמי . 17

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר