המסורת הפוליטית היהודית לדורותיה ספר זיכרון לדניאל י' אלעזר