המסורת הפוליטית היהודית לדורותיה ספר זיכרון לדניאל י' אלעזר

עמוד:ד

חברי המערכת ו אלה בלפר , אליעזר דרך יחיא , סטיוארט כהו , אכרהם מלמד , דני סטטמן , שמואל סנדלר , אביעזר רכיצקי , אבי שגיא , דב שוורץ , ידידיה שטרך הספר יצא לאור בסיוע . המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה המחלקה למדעי המדינה , אוניברסיטת כר אילן תכנית טאוב לדמוקרטיה ואורחות , אוניברסיטת בר אילן הקתדרה לדת ופוליטיקה ע " ש יהודה אבנר , אוניברסיטת בר אילן המכון לאתיקה , יהדות ומדינה ע " ש מרתה וארנסט שוורץ , בית מורשה , ירושלים מסת " ב ISBN 978 - 965 - 226 - 374 - 2 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת כר אילן , רמת גן אץ להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל נדפס כישראל י - תש "ע דפוס גרפית בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר