תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים בפתח הספר 7 מביא : הסיפח " אברהם בכבשן האש " בראי המחקר 9 א . הסיפור וחוקריו 9 ב . התימה וניתוחה בכלי המתודה התימטולוגית 13 פרק ראשון : הסדרה התימטית כבסיס למחקר מומגרפי 19 א , רשימת הגרסאות 20 ב . הקבועה כמאגר תרבותי של אפשרויות מימוש 27 . 1 הקבועה ככלי לאבחנה כין מוטיפמות 29 2 הקבועה ככלי לקביעת גבולות התימה 33 J הקבועה ככלי לניסוח תווית התימה 37 פרק שני : הגרסה כחוליה בשרשרת דיאכרונית 39 א . סיפורים מבשרי התימה 39 ב . מן החומר ץעד לאידאה 42 ג . משמעות והקשר ' מך הגרסה היחידה ועד לסדרה התימטית 71 פרק שלישי : המוטיפמול כיחידה הרמגויטית 76 א . הטבע והיקום ( מוטיפמות 77 ( R , E , 0 . C . 1 כוכב בולע ארבעה כוכבים ( מוט > פמה 77 1 C 82 ( D rtc ^ oio ) miJQn . 2 87 ( E nos ' uio ) rr ^ m woYJn . 3 vnn A ( מוטיפמה 91 ( R . 5 שינוי סדרי עולם 98 ב . מערך היחסים המשפחתי ( מוטיפמות 101 ( U , H 1 הרס הפסילים ( מוטיפמה r ( H עימות ביו אב לבן 101 . 2 מותו של הרן ( םוטיפמה U ) ן עימות בין אחים 108 . 3 המערך המשפחתי במעגל השליטה 111 ג . הולדתה של דת חדשה ( מוטיפמלת המייצגות תפיסות תאולוגיות ) 112

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר