תוכן העניינים

עמוד:10

מחשבה חמישית : אוטופיה יהודית ומשפט נכרי בספר השני של עיר ומלואה 127 במשפט עברי – ׳המבקשים להם רב או ברוח המושל׳ 129 א . סיפור מסתכל לאין סוף ; 129 ב . בחיריה הנסתרים של התורה שבעל פה ; 145 ג . הייחוס הנסתר של המלמד האוטופי – מיהו הרב שברח ? ; 156 ד . במשפט עברי – פנקסי ׳ועד ארבע ארצות׳ ומשפטו של פרידריך הגדול 164 מחשבה שישית : הממשי בדורות האחרונים בספר השלישי של עיר ומלואה 175 הגועל מהממשי והייאוש מהייצוגי – ׳מזל דגים׳ ומהדורת יוסל ברגנר 177 א . הגועל מהממשי ; 177 ב . הייאוש מהייצוגי ; 187 ג . המענה הקדוש לגועל מהממשי ולייאוש מהייצוגי ; 191 ד . מהדורת יוסל ברגנר כפרשנות לסיפור 195 מחשבה שביעית : מחוץ לגבולות הקהילה , ' אחורי עורפו של עולם׳ , בספר השלישי של עיר ומלואה 201 ' הנעלם ' ו ' תהפוכות הזמן ' 203 א . ׳החותם העיוור׳ של עשרת השבטים האבודים ו 'נידחי ישראל ' ; 203 ב . ׳בעל הלבושים׳ ונידחי ישראל ' ; 220 ג . נספח : הסיפור ׳צרת הבת׳ , המצפה , קרקוב : תרס״ז 230 מחשבה שמינית : אידיליה יהודית ועדן טקסטואלי בספרות העברית במזרח אירופה 231 ציפור של אש וציפור של מים – ש״י עגנון ) ׳ציפורי׳ ( ואורי צבי גרינברג ) ׳כד הוינא טליא׳ ( 233 א . אוטוביוגרפיה של קהילת הלומדים ; 233 ב . מה שומע הילד בלימודו , ומה הוא משמיע בזמרתו ? ; 236 ג . ציפור של מים – אורי צבי גרינברג : ׳מעשה כד הוינא טליא׳ ; 244 ד . הטבע והספר – פיירברג כנגד ברדיצ׳בסקי 249 מראי מקום 253 כתבי עגנון ; 253 ביבליוגרפיות של כתבי עגנון והכותבים עליו ; 254 מקורות בעברית ; 254 מדרשים , דרשות , פירושים לתורה , פיוטים , חיבורים הלכתיים , כרוניקות , מנהגים וספרי זיכרונות הנזכרים בחיבור ; 264 מקורות בלועזית 266 מפתחות 271

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר