תוכן העניינים

עמוד:6

פרקג : חומרימרפאשמקורםבבעליחיים 105 משפחת האייליים ; 105 אייל המושק ; 107 אלמוג ; 111 אריה ; 114 משפחת הארנביים ; 116 בונה ; 118 גחניים ; 125 דבורת הדבש ; 128 דגים ; 137 משפחת הדוביים ; 139 זאב ; 140 זבוב הבית ; 143 חומט רפואי ; 143 חזיר בית ; 149 סדרת החיפושיות ; 153 משפחת החגבים ; 156 חמור ; 157 יען ; 162 תת סדרת היתושים ; 164 כינת האדם ; 165 כלב ; 166 כנימת האלון ) הכרמיל ( ; 173 לווייתן הראשתן ; 174 מן ) טל דבש ( ; 177 משפחת הנמליים ; 178 ספוג הרחצה ; 180 סרטן הנחלים ; 182 " עופות אילנות " ; 184 עז ; 186 עכביש ; 189 עכבר מצוי ; 191 עלוקות ; 193 עפצים ; 201 משפחת הפניניתיים ; 203 פשפש המיטה ; 205 צב ; 205 צבי ; 206 צפרדע ; 208 קיפוד מצוי ; 209 שבלול ; 211 שועל ; 212 ש ַ ל ְ ש וֹ ל ; 213 תרנגולת הבית 215 פרק ד : איברי גוף , רקמות , נוזלים והפרשות של בעלי חיים : היבטים רפואיים הלכתיים 229 בשר ושרירים ; 229 דם בעלי חיים ; 231 ח ֵ ל ֶ ב וש וּ מן של בהמות וחיות ; 234 כבד של בהמות וחיות ; 235 מרה של בעלי חיים ; 237 עצמות של בעלי חיים ; 239 ג ' לטין ; 241 גליצרין ) glycerin ( או גליצרול ) ; 242 ) glycerol ח ָ ל ָ ב של בהמות בית ; 243 ח ָ ל ָ ב של בהמות וחיות טמאות ; 246 צואה של בהמות , חיות ועופות ; 247 השימוש בשתן של בעלי חיים טמאים בראי ספרות ההלכה 248 פרק ה : חומרי מרפא ממוצא צמחי 250 אדמונית ; 250 אזוב מצוי ; 251 אזוב תרבותי ; 251 אזובית פשוטה ; 251 איגנית הציפורן ; 252 אלת המסטיק ; 254 אפרסמון ; 256 אתרוג ; 260 גואייקום ; 262 גפן ומוצריה ; 263 משפחת הדגניים ; 280 הדס מצוי ; 289 ורד ; 292 זית ; 297 זנגביל רפואי ; 300 חומץ ; 302 חלתית ; 305 חרדל השדה ; 309 טבק ; 310 יינות שרף ; 324 כינין ; 327 כַּ ס ִ ית האבוב ; 331 לימון ; 334 לפת ; 335 מוסקטית ריחנית ; 336 מרווה ; 338 נענה ; 339 נרד ; 341 סגו תרבותי ; 342 סספרס רפואי ; 342 עטרן ; 343 פואה ; 345 פיגם ; 347 פלפל ; 351 פרג תרבותי ; 354 קטניות ; 364 קיסוסית ; 368 קיקיון מצוי ; 369 קנה סוכר ; 371 קפה ; 373 קקאו ; 379 רימון ; 380 שומר פשוט ; 382

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר