גם הם קרויים אדם הנכרי בעיני הרמב״ם

עמוד:4

חברי המערכת : בנימין אברהמוב , יהודה ליבס , שלמה סלע , שרה קליין ברסלבי , חיים קרייסל , אבי שגיא הספר יוצא לאור בסיוע קרן ' בית שלום ' , קיוטו , יפן הקתדרה על שם וולפסון להגות יהודית באוניברסיטת חיפה הקתדרה ע " ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ 'יק מסת " ב -978 965 - 226 - 469 - 5 © 2016 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל סדר : ספי עיצוב גרפי , באר שבע נדפס בישראל – תשע "ו דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר