תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 7 תודות 11 פרק א : ההזדמנות — קפריסין עוברת לידי הבריטים 13 . 1 בריטניה מקבלת את קפריסין . 2 ; 13 מחסות לסיפוח . 3 ; 16 הממשל הבריטי ופיתוח האי . 4 ; 21 לא רק יהודים — בני מלטה ואחרים מתיישבים בקפריסין 25 פרק ב : הניסיון הראשון — פרשת קוקליה / אורידס 34 1886 - 1883 . 1 " הקרן ( החברה ) להתיישבות בסוריה " . 2 ; 34 הפרק הראשון — סתיו תרמ "ד עד קיץ תרמ " ד . 3 ; 38 הנותרים בקוקליה — קיץ תרמ " ד עד קיץ תרמ " ו ; 45 . 4 הפרק השני — פרידלנד מיישב בקוקליה יהודים מרומניה . 5 ; 47 הניסיון הראשון וכישלונו 53 פרק ג : הניסיון השני — " אהבת ציון " בקפריסין 56 . 1 " אהבת ציון " . 2 ; 56 יק " א נוטלת לידיה את המושכות 72 פרק ד : מרגו צ ' יפליק — " אם המושבות " בקפריסין 82 . 1 מדיניות ההתיישבות של יק " א . 2 ; 82 אכלוסה וביסוסה של מרגו -1914 1900 . 3 ; 85 מאפייני התהליך וההרכב החברתי של המתיישבים . 4 ; 89 ההתפתחות המשקית של מרגו . 5 ; 91 התאמה לחקלאות ויכולות אישיות . 6 ; 99 תשתית פיזית . 7 ; 100 ניהול עצמי ושירותים ציבוריים . 8 ; 102 האם להמשיך את המאמץ ההתיישבותי בקפריסין ? . 9 ; 105 מביסוס לדעיכה ועזיבה ( ; 107 ( 1927 - 1921 . 10 מרגו — גלגולי בעלות ( 116 ( 1967 - 1927 פרקה : המושבות הבנות — צ ' ולמקצ ' יוקוקליה 121 . 1 צ ' ולמקצ ' י . 2 ; 121 קוקליה ( מחוז פמגוסטה ) 126 פרק ו : דייוויס טריטש וקפריסין שלו 133 . 1 רעיון ותכניות . 2 ; 133 ניסוי ראשוני וכישלונו . 3 ; 136 פעולותיהן של חברת " שערי ציון " ו " החברה להתיישבות יהודים במזרח " ליישוב קפריסין 141 פרק ז : חוות , חברות ומטעים 153 . 1 רקע מקומי וארץ ישראלי . 2 ; 153 " החברה לחקלאות קפריסין בע " מ " ; 158 . 3 " חברת מטעי ארץ ישראל - קפריסין בע " מ " . 4 ; 166 יזמ וּ ת אחרת 168

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר