פרק ראשון הזונה "היה היה"

עמוד:9

פרק ראשון הזונה " היה היה" ולטר בנימין ( 1940 - 1892 ) הוא אחד הפילוסופים היחידים שכתיכתם צומחת מתוך המבט . רוב כתביו , ובכללם אלה שאינם עוסקים במישרין בשאלות חזותיות . מכילים עקבות השתהות ארוכה של מבט על דימויים . חפצים , מבנים וסביבה . בנימין נדמה כמי שאינו מרפה ממושאי מבטו כמהלך הכתיבה , מזמין אותם לחדור לתוך הטקסט רלזעזעו . עם זאת כמעט כל הטקסטים של בנימין התפרסמו בכתבי עת ובספרים . במקור ובמהדורות מאוחרות . בלא שצורפו להם תצלומי הפריטים החזותיים שהניעו את כתיבתם . בם הטקסטים שפרסם בנימין כחייו , ובהם אלה שצמחו מתוך התבוננות בחומרים חזותיים או התייחסו אליהם במפורש , הופיעו בדרך כלל בפורמט טקסטואלי רגיל , בלא ליווי של תמוכות , זו ללא ספק אחת הסיבות העיקריות — אם לא העיקרית — לכך שרבים מייחסים לכתביו עמימות ; ברוב המקרים קוראיו אינם יודעים שלפניהם טקסט חלקי בלבד , ניתוק הטקסט הבנימיני מן הרכיב החזותי שלו ופרסומו בנפרד שקול למחיקת פסקאות שלמות מתוך טקסט כתוב . פרסום מסתו על הצילום בכמה כתי הוצאה לאור ללא התצלומים המהווים חלק אינטגרלי מן הטקסט הוא דוגמה מפורשת , שאינה מצריכה כיאור מיוחדן הרי מוכן מאליו שתצלומים הנידונים כמפורש כמסה על צילום יהיו חלק ממנה . אך גם בכתביו האחרים החומרים החזותיים ממלאים תפקיד מרכזי , וזה נמחק כמעט כליל מפרסומי כתביו בשפות השונות שבהן הופיעו , ובהם גם אלה שנדפסו כעשור האחרון . ' המפעל ההולך ונמשך של פרסום כתביו של בנימין במהדורות ובשפות שונות נותן ביטוי מובהק להפרדה האלימה המתקיימת בעידן המודרני בין טקסט לתמונה . הטקסט והתמונה — כל אחד מהם לבדו — עשוי לזכות לקדימות , הבלטה וקידוש , וכלבד ו המהדורה הצרפתית המאוחרת של המסה על הצילום ? ודוודו Benjamin ) הייתה הראשונה , לאחר הפרסום המקורי כעיתון , שלוותה בתצלומים . אלה מלווים ג 0 את התרגום החדש של המסה לאנגלית במהדורה המעודכנת של כל כתבי בנימין שהוציאה לאור אוניברסיטת הרווארד . * Benjamin JPJ c אכל בארבעת הכרכים המהודרים האלה אין כמעט כל הומר חזותי אחר .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר