מבוא סיפור האפיפיור היהודי בראי התימטולוגיה של ספרות עם ישראל

עמוד:10

שלהם כתרך התרבות היהודית מלמדת על מישורי זיקה וחיכוך שבין התרבויות , שהן 2 גם עוינות זו לזו אך גם משפיעות זו על זו . לחימה זו , ששורשיה נטועים כחוג חסידי אשכנז . נמצאו ארבעים ושמונה גרסאות . הראשונה שבהן מופיעה בכתב יד מראשית המאה הארבע עשרה , והאחרונות שברת ומופיעות באסופות סיפור לילדים ומבוגרים עד ימינו אלה . גרסאות התימה מופיעות בלשונות יהודיות : עברית , יידיש , ערבית יהודית ובלשונות זרות : גרמנית ואנגלית . למסגרת תימה זו כמה חטיבות ספרותיות . בחטיבה הראשונה , שמקורה בחוג חסידי אשכנז , מיוחס הסיפור לאלחנן בנו של רבי שמעון הגדול ממגנצא . גרסאות החטיבה השנייה , שמקורן בכתבי יד מן המאה השש עשרה , מייחסות את המעשה לבנו של הרשב " א — רבי שלמה בן אדרת י - מברצלונה . החטיבה השלישית , שמקורה במעשה בוך משנה , 1602 מייחסת אף היא את הסיפור לאלחנן בן רבי שמעון ממגנצא , ואולם שונה היא כפרטים רכים מגרסאות החטיבה הראשונה . בנוסף לאלה למן אמצע המאה התשע עשרה מופיעות גרסאות מורחבות המערכות חומרים מכל הגרסאות הקודמות של התימה . ההבחנה כין החטיבות השונות חשובה להכנת כיווני התפתחות שונים בתכלית האידאית — כטלוס של התימה . מקור צמיחתה של התימה באירועים מן ההיסטוריה של עם ישראל ושל עמי אירופה בימי הביניים ובמקורות מן הפול ק לור הבין לאומי . מן ההיבט ההיסטורי ראוי לציין אה פרשת האפיפיור אבקליטוס השני , צאצא למשפחת יהודים ברומא . שנבחר לכהונתו בשנת , 1130 וכן יריעות ואגדות על רבי שמעון הגדול , שפעל לבטל גזרות לעניין מקורותיו של הסיפור '' ארונו של רכ עמרם " וחומרי התשתית הפולקלוריים והלגנדריים המשוקעים בו ולעניין הדרכים שבהן הוא מתעמת עם העולם הנוצרי ראה : אבידב ליפסקר , יוסף כמברגר , " ארונו של רב עמרם י לדרכי העכרתו של סיפור מן הימעשה ברך לספרות יידיש חרשה ' / חוליות , 4 ( תשנ " ז ) . עמ ' נ 2 נ — 40 נ ; , Lucia Raspe , " Hmmeram von Regensburg Am rum von Miiin ^ : Ein christlieher gerHeili in der judisehen Uherlieferung " , M . Bnxke . A , ftune ranee , A . Schatz ( gjH . Neuer Atihimh :, /// - { k ' titsrh - stheniHiij Geschichre and Ktttiur , Berlin 2001 , S , 221 - 241 : idem ,, Jiidixt he Hogiographfc im ; fniftt > h : lti ' r fn InnA . ulikt ' ittw . TiiWmgcn 2006 , S . 89 - 129 אבי דב ליפסקר ויוסף כמברגר . " אררבר של רב עמרם " . כתוך : יואב אלשטיין . אבידכ ליפסקר ררלה קושלבסקי ( עורכים ) . אנציקלופדיה של הסיפור היהודי : סיפור עוקב סיפור , הוצאת אוניברסיטת כר אילן . רמת גן תשס " ה , עמי . 373 - 365 אשר להיבטים אלה ב " מעשה רכי אמנון ממגנצא '' ראה : אברהם נפתלי צבי רות , " ונתנה תוקף והעיר מגנצא " , הדאר , , 43 לו ( תשכ " ד < , עמ ' ; 651 - 650 איבן ( ישראל } מרקום , " קידוש השם כאשכנז וסיפור רכי אמנון ממגכצא - / ישעיהו גפני , אכיעזר רביצקי ( עורכים ) , קדושת החיים וחירוף הנפש ירושלים תשנ " ג . עמ 147 - 131 ולענייננו , במיוחד מעמי 401 ואילך ; ישראל יעקב יובל . '' שתיקת ההיסטוריון ודמיון הסופר : ? אמנון ממגנצא ואסתר מינה מוורמייזא / אלפיים , ] ( תשנ " ח ) , עמי \ 141 - 132 עלי יסיף "אגדה ' והיסטוריה : היסטוריונים קוראים באבדות עבריות מימי הביניים " , ציין , סד ( תשנ " טא עמ . 220 - 187

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר