מבוא סיפור האפיפיור היהודי בראי התימטולוגיה של ספרות עם ישראל

עמוד:9

מבוא סיפור האפיפיור היהודי בראי התימטולוגיה של ספרות עם ישראל סיפור האפיפיור היהודי הוא סיפורו של אלחנן בן רני שמעון ממגנצא היא מיינץ , שנחטף בילדותו מבית אביו , גדל כנוצרי והיה לאפיפיור , וסופו של דבר שנפגש שנית עם אביו , שב ליהדותו וקידש שם שמים . הסיפור הינו מן המרכזיים בקבוצת סיפורים העוסקים בדמויות מופת מקהילות אשכנז העתיקות , המכונה בפי חוקרים " מחזור סיפורי קהילות הריין והתרבה כימי הביניים ' / ' ייחודו מצד נושאו ומצד עיצובו הספרותי הוא בהיותו נוגע כשתי נקודות הן בחיכוך שבק התרבות היהודית לנוצרית והן בתוכן ובהשפעה הספרותית , סיפור זה בם מצד תוכנו וגם מצד השימוש בחומרים היהודיים והלא יהודיים מייצג תופעה ספרותית מיוחדת של יצירה שהתפתחה בקרב יהדות אשכנז , והופעוהיה המקבילות הן למשל " מעשה רבי אמנון ממגנצא " והסיפור " ארונו של רב עמרם " . בסיפורים אלה , ובמיוחד בסיפור שלפנינו , העימות בין העולם היהודי לעולם הנוצרי מגולם לא רק בתוכן המסופר אלא באופן מורכב יותר בעיצובו הספרותי , שהגיע לכלל צורה מיוחדת באמצעות סיגול של חומרי פול ק לור אירופיים ומסורות סיפוריות של הלגכדה הנוצרית . צורת הנטילה של חומרים אלה ודרך הביות ( א 1 יק 1 טיפיזצ ; ה ) מייטליס במתרגרפיה שלר על המעשר , בזך מכנה קבוצת סיפורים זד : Per" Miitekilterisehe : 7 J " , 77 / iRegensburger ) klusyZ ; oder die Rhein - Donau - Sagen 1 " המסכת הרגנסבררגית הימי ביניימית או סיפורי הריץ והתיבה " ] . ראה : Jacoh Mcitlis , Das ffr * nr « f mr Berlin , I all S . I ( / 6 רבםסרו על סיפורי רבי שמואל ורבי יהודה החסיד הוא מייחד פרק למה שהוא מכגה " די אלטיירישע מעשה און דער ירייךדובאי מעשות ציקל - / ראה : יעקב מייטליס , רי שבחים פון דכי שמואל ך דכי יודא חסיד , ביר יארק ו 196 זז ' 4 - 9 ו . גם גאסטר ' במבוא למהדורה המעשה בוך האנגלית שלו מדבר על : " [ . ]„ the cycle of legends whkh , ginatedori in the German towns : ilonj ; ? he Rhine ר *? ה : . Moses Ouster , Ma ' meh Book . Philadel hiap 1 934 , vol . I . Introduction , p . xxxii

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר