בפתח הספר

עמוד:8

שהוביל לכתיבת ספר זה והמשיך וליווה אותר עד להגעתו לדפוס . תודות גם לאנשי האנציקלופדיה של הסיפור היהודי באוניברסיטת כר אילן — פררפ ' יואב אלשטיין ור " ר רלה קושלבסקי שמהם למדתי רכות על תימטולוגיה של ספרות עם ישראל , לרובה טאוזינגר מזכירת האנציקלופדיה ולחדקר איתמר דרורי — על העדרה הרכה שהושיטו לי , תורתי נתונה גם למרכז ללימודי יידיש ע " ש רינה קוסטה באוניברסיטה בר - איל ן ששימש לי אכסניה , בראש וראשונה למרכזת גבי תמר שדה ולעוזרתה דייר ענת אדרת . כן מודה אני לספרנים בספרייה המרכזית ובספרייה לספרות באוניברסיטת כר אילן , לאנשי המכון לתצלומי כתבי יד כספרייה הלאומית בירושלים ואולם הקריאה ליהדות שם דלספרני אולם הקריאה ליהדות ומחלקה כתבי היד כספרייה העירונית והאוניברסיטאית בפרנקפורט . תודה לעורכת הלשון גב ' חיה אלחייני על הערותיה רהארותיה . ולבסוף מבקש אני להודות לאנשי הרצאת הספרים של אוניברסיטת כר איל ן שטרחו בהוצאת הספר לאור , ב " ה , פרנקפורט צ " : מיין יוסף כמברגר

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר