האפיפיור היהודי לתולדותיה של אגדה מימי הביניים באשכנז

עמוד:2

תימה סדרת מחקרים בתיםטולוגיה של ספרות עם ישראל בעריכת אבידב ל יפסק ר חברי המערכת ו יואב אלשטיין , אכידב ליפסקד , רלה קושלכסקי , אבי שגיא עריכת הלשון : חיה אלחייני הספר יוצא לאור כסיוע : הקרן ע " ש יצחק עקביהו המרכז ללימודי יידיש עי ' ש רינה קוסטה תמוגת העטיפה ; מלומד יהודי , חיתןך עץ מר 3 וך Greg or Reisch , Mtitganhi Phif lucathwp גרמגיה 150 a עיצוב העטיפה . פמנה וגליכסקי זיסמן מסת ' נ -978 965 - 226 - 365 - 0 © כל הזמיות שמורות לאוניברסיטת כר אילן , רמת 'גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו כשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגגטי או מכני ( לרכות צילום , מזעור והקלטה } ללא אישור בכתב מהמו "ל נדפס בישראל תשס '' ט - 2009 דפוס גרפית בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר