ברוך קורצווייל כפרשן של תרבות

עמוד:5

סדרת הספרים " פרשנות ותרבות" האדם הוא יש מפרש . בני אדם , יחידים וחברות , מנהלים את חייהם תוך פירוש מתמיד של מעשיהם , ערכיהם , עולמם ומכלול פעילותם . מעשה הפרשנות איבו רק נחלתם של חוקרי תרבות , אלא הוא בראש ובראשונה נחלתו של כל אדם הפועל בעולם והמנסה באופן מתמיד לתת פשר למרחבים השונים שבהם הרא פעיל . הפעילות הפרשנית היא אחד ממאפייניו הבולטים של הקיום האנושי . האדם כיצור חושב אינו מסתפק בעשייה ; אדרבה , עשייתו מלווה בהסבר או בהבנה של מעשיו . אמנות הפרשנות משוקעת בדרך כלל בפעילות הפרקטית עצמה . והיא איננה מוארת באורה של התודעה וההכרה השיטתית . ואולם לעתים קרובות נעשית הפרשנות למושא עצמאי ; או אז מוסטת תשומת הלב ממרחב הפעילות המעשית אל המרחב התאורטי . מעבר זה סממן את ראשיתה של העבודה השיטתית המושקעת בפענוח . בניתוח וכתיאור של מרחבי הפעילות האנלשיים שבהם מגולמת באופן מובלע פרשנות . העבודה השיטתית הזאת היא עבודתו של התאורטיקן . והיא מציינת את הפיכת הפרשנות המובלעת בפרקטיקה למומנט עצמאי . סדרת הספרים " פרשנות ותרבות " עוסקת במומנטים פרשניים . הספרים הכלולים בה עוסקים במרחב הפרשנות על מכלול היבטיו : פרשנות של טקסטים ספרותיים . פילוסופיים , דתיים ואחרים . פרשנית של תרבויות וחברות . סדרת הספרים כולה מתייחדת בניסיון להציע קריאה פרשנית חדשה ומאתגרת . *** יותר משהיה קורצורייל סוכן של תרבות אחת וגיבורה של תרבות אחרת היה הוא , במוכנים רבים , סוכן של אימה . קורצווייל נטל את האימה כדרך שהיא מתוארת בכתביהם של הוגים אקזיסטנציאליסטיים והפך אותה לציר המרכזי של משנתו הביקורתית . האימה בתפיסתו הייתה היסוד המכונן של אופק היצירה התרבותית היהודית כישראל , בספרו בין והזון לבין האבסורדי קוכע קררצרוייל : " קשה לו לאדם המודרני להאמין באלוהים . אבל לא פחות מזה קשה לו להאמין באדם " . הספר שלפנינו , כרוך קורצוו " ל כפרשן של תרבות . מוקדש לתיאור הדרך שבה הלך קורצווייל כדי לגלות את האדם המודרני , לחשוף את היהודי החדש ואת הישראלי ש " נרלד מן הים " . הספר מבקש לעמוד על האופן בו ביקש קורצורייל להצילם מאימת

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר