תוכן העניינים

עמוד:ה

תוכן העניינים שלום רוזנברג : דברי הקדמה ................................................................................................. יב פתיחה .............................................................................................................................. טו המקורות לאחדים מפרקי הספר .............................................................................................. יז קיצורים ............................................................................................................................ יח שלמי תודה ........................................................................................................................ יט חלק ראשון : מבוא ל " אנרכיזם " : כללי ודתי פרק א : עשר הערות מבוא ( מתודולוגיות ותיאולוגיות ) , להגדרת ה " אנרכיזם " ולטיבו ......... 1 פרק ב : " אנרכיזם " כללי ו " אנרכיזם " יהודי : שורשים וייעוד א ) אנרכיזם כללי א . " אנרכיזם " : ההגדרות הבסיסיות והמשתנות של המושג ( הכללי , הפוליטי ) .............................. 20 ב . אנרכיזם חיובי : הומאני ומוסרי ולא אנרכיזם פורע חוק ........................................................ 25 ג . האופי האוטופי של החשיבה האנרכיסטית ........................................................................ 26 ד . זרמים שונים באנרכיזם .................................................................................................. 28 ה . גם הם ב " אנרכיסטים " : אמיל דורקהיים ( צרפת ) ואמיתי עציוני ( ארה " ב ) ................................ 29 ו . המגמות המרכזיות באנרכיזם , כיום : " פחות מדינה ויותר חברה " ( ר ' קאנצן ) או : " חברה כתחליף למדינה " ( פ ' פרודהון ) ....................................................................... 32 ב ) אנרכיזם יהודי : שורשים וייעוד ז . גודווין , פרודהון , רוסו ולנדאואר - האנרכיזם והתנ " ך ......................................................... 33 ח . האם " אנרכיזם דתי " הוא אוקסימורון ? ושמא אדרבא : הוא עיקר ותמצית של דת ישראל ? .......... 37 פרק ג : אנטי תיזה לחיבור : זרם מרכזי ביהדות תומך במלוכה ושולל את האנרכיזם זרם מרכזי בתנ " ך , בתלמוד ובכלל המסורת היהודית ( כמו ברמב " ם ) , אינו תומך ב " אנרכיזם" ( זה השולל את ריכוזיות השלטון ) , אלא מצדד דווקא במלך ובמלוכה ........................................... 39 ועם זאת , קיימים במקביל מקורות רבים ל " אנרכיזם " במסורת היהודית , כנראה להלן : חלק שני : אנרכיזם בעת העתיקה : מבט יהודי ומבט כללי פרק ד : התנ " ך ותקופת התנ " ך : היבטים ספרותיים ותיאולוגיים ....................................... 47 שישה " תחומים " , המשקפים שש תובנות של אנרכיזם דתי במקרא תחום א . חברה שבטית : שיוויונית , לא ריכוזית . 1 פרשת " משפטים " חושפת חברה כפרית - אוטונומית , לא - ריכוזית .......................................... 48 . 2 השמיטה והיובל ( = כלכלה בעלת ממד שיוויוני ) , אינן תלויות במלך ולא במדינה , אלא בחברה ... 51 . 3 י ' אליצור : כל חברה קהילתית מאורגנת , מקומית ( ולאו דווקא ממלכה ריכוזית ) , היא " נחלת ה "' . 52 . 4 ש ' פדרבוש : " השיוויון בין הישראלים למיעוטים , מבטל את מדינת הלאום " ............................ 54

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר