תוכן העניינים

עמוד:5

. 10 הביקורת על תיאוריית האידאות המולדות 156 10 . 1 עיקרי הביקורת של לוק 157 10 . 2 חשיבותה העקרונית של המחלוקת 160 ביבליוגרפיה נבחרת 166 יחידה : 7 ג׳ורג׳ ברקלי 167 . 1 מבוא : עיקרי משנתו של ברקלי בהשוואה לזו של לוק 169 . 2 תולדות חיים 174 . 3 הביקורת על לוק 178 3 . 1 ההבחנה בין איכויות ראשוניות לבין איכויות משניות בטעות יסודה 179 3 . 2 אידאות אינן העתקים של מושאים 184 3 . 3 אידאות אינן נגרמות על ידי מושאים 187 3 . 4 אין אידאות מופשטות 192 3 . 5 אין עצמים חומריים 197 3 . 6 סיכום דברי הביקורת 200 . 4 להיות משמע להיתפס 202 4 . 1 מה מבקש ברקלי להוכיח בסעיף 202 ? 4 4 . 2 הטיעון בסעיף 205 4 4 . 2 . 1 הקדמה ראשונה : מושאי החושים הם דברים שאנו תופסים באמצעות החושים 206 4 . 2 . 2 ההקדמה השנייה : הדברים שאנו תופסים באמצעות החושים הם אידאות 211 4 . 2 . 3 ההקדמה השלישית : אידאות או תחושות אינן יכולות להתקיים בלי להיתפס 219 4 . 2 . 4 סיכום הטיעון 220 . 5 התלות של מושאי החושים בישים תופסים 222 5 . 1 תלות תלות-ואי 222 5 . 2 הטיעון לטובת תלות המושאים בסובייקט החושב אותם 224

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר