תוכן העניינים

עמוד:4

. 5 תקשורת ומשמעות 75 5 . 1 שפה ומחשבה 75 5 . 2 תהליך התקשורת 77 5 . 3 משמעות המילים 78 5 . 4 הערות ביקורת 80 . 6 איכויות ראשוניות ואיכויות משניות 84 6 . 1 האיכויות הראשוניות 86 6 . 2 האיכויות המשניות 88 6 . 3 סיכום ההבחנה 91 6 . 4 הנימוקים בעד ההבחנה 92 6 . 4 . 1 הסובייקטיביות של האיכויות המשניות 92 6 . 4 . 2 תמונת העולם המדעית 97 . 7 לוק ותיאוריות תפיסה 102 7 . 1 ריאליזם נאיבי 102 7 . 2 תיאוריית הייצוג 104 7 . 3 לוק וריאליזם נאיבי 109 7 . 4 לוק ותיאוריית הייצוג 111 7 . 5 אשליות ותעתועי תפיסה 116 7 . 6 לוק ופרגוד התפיסה 120 . 8 עצמים חומריים ומינים טבעיים 127 8 . 1 הערות היסטוריות 127 8 . 2 לוק על עצמים 130 8 . 3 לייבניץ על לוק על העצם 134 8 . 4 מהות שמנית ומהות ממשית 137 . 9 הידיעה וגבולותיה 142 9 . 1 הגדרת הידיעה לסוגיה 142 9 . 2 דרגות ההכרה 144 9 . 3 היקף הידיעה וגבולותיה : ההבדל בין מתמטיקה לפיסיקה 146 9 . 4 ידיעת המציאות הממשית 148 9 . 4 . 1 אני 148 9 . 4 . 2 אלוהים 149 9 . 4 . 3 הידיעה החושנית 151

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר