פתח דבר

עמוד:8

בחלק זה נועדו לתת מבט פנורמי על המחקר הבלשני ומטרותיו , ולצייד את הסטודנטים בכלים הבסיסיים להתמודדות עם הנושאים המורכבים יותר בהם עוסק המשך הקורס . החלק השני עוסק במילים ומשפטים ( מורפולוגיה ותחביר ) . בין השאלות הנשאלות במורפולוגיה הן : מהי מילה ? מהם מרכיביה ? כיצד דובר השפה מזהה רצף של צלילים בשפתו כ " מילה " ? התחביר עוסק במבנה המשפט – מרכיביו ודרכי יצירתו . אחת השאלות המרכזיות במחקר התחבירי היא מהם אותם כללים המאפשרים לדובר השפה לייצר ולהבין אינספור משפטים בשפתו , לזהות משפטים דו משמעיים ולדעת מהו משפט דקדוקי או לא דקדוקי בשפתו . בחלק זה מוצג צעד אחר צעד הניתוח התחבירי של משפטים , תוך כדי התייחסות ליחסים בין המילים במשפט ולקשר בין מבנה המשפט למשמעותו . החלק השלישי עוסק במשמעות בשפה ( סמנטיקה ופרגמטיקה ) . חלק זה דן בסוגיות שונות של מרכיבי המשמעות . בין הנושאים הנדונים , הוראה של ביטויים שונים , יחסים בין משפטים , משמעות קבועה ומשמעות בהקשר . החלק הרביעי עוסק בצלילים הלשוניים ובמבנים פרוזודיים ( פונטיקה ופונולוגיה ) . הפונטיקה עוסקת בשאלה מהו צליל לשוני , תוך כדי הגדרת מאפייניו הפיזיים ( אופן החיתוך ומקום החיתוך , למשל ) , והפונולוגיה מגדירה מהי מערכת של צלילים לשוניים בשפה מסוימת ואילו חוקים אחראיים להתנהגותם של הצלילים בשפה בהקשרים לשוניים שונים . לסיום , הערה בדבר סדר הנושאים המוצגים בקורס . אנו פותחים בדיון ביחידות הנגישות יותר , מילים ומשפטים ( חלק ב ) וממשיכים בדיון על ייצוג ויצירת משמעות במילים ובמשפטים , זאת משום שהעיסוק הבלשני במשמעות קשור קשר הדוק לעקרונות המייצגים את המבנה ודרכי היצירה של מילים ומשפטים . החלק העוסק בצלילי השפה ממוקם בסופו של הקורס ומבטא את התמורות שחלו במחקר הבלשני גם בתחום זה , בעיקר בתחום ה " פונולוגיה הפרוזודית " , המציעה מערכת עקרונות לייצוג ממשקים בין הממד המוחשי של השפה , קרי רצף הצלילים הליניארי הרצוף , לבין מבנים היררכיים מופשטים הפועלים באינטראקציה עם מרכיבי המילה , מרכיבי המשפט ומשמעותו . הטקסט משופע בדוגמאות , בטבלות ובתרשימים שמייצגים את השיטות לניתוח בלשני , ושליטה בשיטות אלה מהווה כניסה לתחום הידע הנקרא בלשנות תאורטית . לפיכך , שלא כמו ברוב הדיסציפלינות במדעי הרוח , לימוד בלשנות מחייב תרגול רב . בהיותו קורס באוניברסיטה הפתוחה , זהו ספר שנועד ללימוד עצמי ולכן מרובות בו ניותפּה לסטודנטים לצורך מיקוד תשומת הלב , ומובאים בו מגוון תרגילים בסופו של כל סעיף . מומלץ מאוד לפתור את כל התרגילים בכוחות עצמכם לפני שתמשיכו בקריאת יתר הסעיפים .

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר