מבוא לבלשנות תאורטית חלק א

עמוד:2

Introduction to Theoretical Linguistics Chapter 1 : The foundations of theoretical linguistics Chapter 2 : Language acquisition Chapter 3 : Language and the brain Dr . Irena Botwinik and Dr . Galit Adam כותבות : ד " ר אירנה בוטוויניק , אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון ד " ר גלית אדם , אוניברסיטת תל אביב תודה מיוחדת לד " ר איה מלצר , אוניברסיטת תל אביב אחראית אקדמית : פרופ ' טל סילוני , אוניברסיטת תל אביב אסיסטנטית : ג ' ולי פדלון יועצים : פרופ ' אותי בת אל , אוניברסיטת תל אביב ד " ר גבי דנון , אוניברסיטת בר אילן עורכת לשונית : ד " ר ורד זילבר ורוד עיצוב : נאוה שנקמן בן עמי גרפיקה ועיצוב עטיפה : ירדן זהבי התקנה לדפוס : נילי ברנר סדר מחשב : דלית סולומון טיפול בזכויות יוצרים : פזית שני שורץ תמונת העטיפה : עסאם אבו שקרה , צבר , , 23 . 10 . 1989 שמן על נייר , , 120 × 80 אוסף מוזיאון ת " א . באדיבות הגלריה לאמנות אום אל פחם . מק " ט 0014-10730 מסת " ב ISBN 5-1352-06-965-978 © תשע " ג– . 2012 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה . בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה , הקריה ע " ש דורותי דה רוטשילד , דרך האוניברסיטה , 1 ת " ד , 808 רעננה . 43537 The Open University of Israel , The Dorothy de Rothschild Campus , 1 University Road , P . O . Box 808 , . Raanana 43537 . Printed in Israel אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר