נספח ב׳: ניתוח מושגי — סוגים שונים של מעורבות הורית בחינוך

עמוד:185

שילוב שלושת הצירים הנזכרים יכול להניב לפחות 27 תחומים שבהם ניתן למקם את מעורבות ההורים ( או 27 ח ִ צים שעשויים להופיע באיור , ( כפי שמובא להלן :

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר