רשימת מקורות

עמוד:147

שויד , א׳ , שביט , י׳ , מייסלון , ד׳ ואופק , מ׳ . ( 2014 ) שילוב יהודים וערבים בבתי ספר בישראל . ירושלים : מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל . נייר מדיניות מספר . 12 שכטמן , צ׳ . ( 2010 ) קבוצות ייעוץ וטיפול לילדים ומתבגרים . הוצאת עמק יזרעאל . שני , ע׳ . ( 2009 ) אינדיקטורים הנוגעים לאוכלוסיית התלמידים המחוננים במערכת החינוך . המרכז לחקר בינתחומי של רגשות , אוניברסיטת חיפה . שרף , מ׳ ומייזלס , ע׳ . ( 2005 ) נוער ישראלי מה יש לו בחייו ? את הוריו , את הוריו ואת הוריו . בתוך : רהב , ג׳ , ווזנר , י׳ ונדר שוורץ . נוער בישראל 2004 ( עמ׳ ( 119–140 תל אביב : המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדים ונוער , אוניברסיטת תל אביב . תמיר , י׳ . ( 1998 ) שני מושגים של רב תרבותיות . בתוך : מ׳ מאוטנר , א׳ שגיא ור׳ שמיר ( עורכים . ( רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית , עמ׳ . 79-92 תל אביב : רמות – אוניברסיטת תל אביב . Abela , j . R ,. & Hankin , B . l . ( 2011 ( . Runination as a vulnerability factor to depression during transition from early to middle adolescence : A longitudinal study . journal of Abnormal Psychology , 120 , 271-259 . Adams , K . S ,. & Christenson , S . L . ( 2000 ( . Trust and the School-Family Relationship : Examination of Teacher-Parent Differences in Elementary and Secondary Grades . Journal of School Psychology , 38 ( 5 ( , 97-477 . Raccah-Addi , A ,. & Arviv-Elyashiv , R . ( 2008 ( . Parent empowerment and teachers professionalism : 'Teachers perspective . Urban Education , 43 , 415-394 . Raccah-Addi , A . ( 2012 ( , 'Teachers" trust in role partners , intention to continue in teaching , and school social composition in Israel " , Urban Education , Vol . 47 No . 4 , pp . 864-835 . Arnett , J . J . ( 1999 ( . Adolescent storm and stress , reconsidered . American psychologist , 54 ( 5 ( , 317 . Assor , A ,. Kaplan , H ,. & Roth , G . ( 2002 ( . Choice is good but relevance is excellent : enhancing-Autonomy and supporting teacher behaviors predicting 'students angagement in schoolwork . British Journal of Educational psychology , 72 , 278-261 . Assor , A . , Kaplan , H ,. maymon-Kanat , Y ,. & Roth , G . ( 2005 ( . Directly controlling teacher behavior as predictors of poor motivation and engagement in girls and boys :. The role of anger and anxiety . Learning and Instruction , 15 , 413-397 .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר