קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

עמוד:135

גישור בהליכים משפטיים בתחומים שונים ומגוונים הולך ותופס מקום כחלופה יעילה להתערבותם של בתי המשפט . העדפת בתי המשפט עצמם לפתרונות מוסכמים הובילה לפתיחתו של מנגנון להליכי גישור בתוך בתי המשפט , ובכך תרמה לקיצור משך ההליכים , להפחתת מספר ההליכים ולהגדלת מספר התיקים המשפטיים המסתיימים בהסכמה בין הצדדים . תכניות שהיו קיימות בעבר בארץ בשנת 2005 הפעיל מרכז מהו״ת תכנית חלוץ ( פיילוט ) לגישור בסכסוכי חינוך , בליווי מקצועי של מרכז גבים . התכנית פעלה בשיתוף עם משרד החינוך , המידע על אודותיה הופץ באמצעות חוזר מנכ״ל , וכך הופנו אליה 25 מקרי סכסוך לגישור . למרות הערכה חיובית של התכנית על ידי מכון גבים , לא הבשילה תכנית החלוץ לכלל שירות בר קיימא לציבור . בעקבותיו הוקמה היחידה לקשרי בתי ספר ומשפחה במסגרת שפ״י , אולם עיקר עיסוקה הוא בהכשרת עובדי הוראה לבניית קשר מיטבי עם הורים . המצב כיום בארץ במספר רשויות מקומיות מוצעים שירותי גישור לציבור , אולם מטרתם היא להוות חלופה להליכים משפטיים בין תושבים לבין עצמם ולאו דווקא מול הרשות , המזוהה עם השירות שהיא מציעה . ארגון מהו״ת הפועל לצד בתי משפט , מטפל בסכסוכים שעניינם תביעות נזיקין , תביעות משפחה וסכסוכי עבודה . כך גם המוסד הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין . בשוק הפרטי קיימים מספר מרכזי גישור ואחד מהם – מרכז גבים – אף מקדיש חלק מפעילותו לטובת חינוך לתרבות של יישוב סכסוכים באמצעות גישור בבתי הספר . אולם אין כיום שירות המתמקד בסכסוכי חינוך . ככלל , סכסוכים שבתי המשפט מפנים לגישור הם סכסוכים שכבר הגיעו אל שלב הדיון המשפטי , לאחר שהוחלפו כתבי טענות ובוססה היריבות המשפטית . להבנתנו , ענייני חינוך מחייבים שמנגנון יישוב הסכסוכים יהיה זמין עוד בטרם התקבע הסכסוך למצב של תביעה . מגבלה נוספת היא , שבתי המשפט לעניינים מינהליים , שבהם נידונים סכסוכי חינוך בנושאים שאינם כספיים , אינם מפנים כלל לגישור , כך שאפשרות זו אינה נפתחת בפני הצדדים באף שלב , עד להכרעה השיפוטית . המודל האמריקאי בתחום החינוך לילדים בעלי מוגבלויות דוגמה להסדר חוקי הנותן מענה הן על הצורך בקביעה והגדרה ברורה של זכויות ההורים ועל הדאגה לכך שיכירו את זכויותיהם , והן על הצורך של קיום מנגנון לפתרון סכסוכים - ניתן למצוא בחוק החינוך האמריקאי לבעלי מוגבלויות , The Individuals with Disabilities . Education Act ( IDEA ) החוק , על התפתחויותיו השונות בעשרים השנים האחרונות ,

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר