קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

עמוד:123

ביקוש , היצע ובחירה חופשית ? האם הם יחסים המושתתים על בסיס משפטי משתנה בהתאם לסוגיה ? כך , החקיקה גם אינה מגדירה את תחומי החפיפה ואת אופן שיתוף הפעולה הרצוי בין ההורים לבית הספר כדי להגיע למיצוי מקסימלי של התשומות של כל אחד בחינוך הילדים . למעשה , נקבעים היחסים על פי יחסי הכוחות בפועל , בין בית הספר להורים בכל מקרה נתון , ועל פי תכניות שונות בכל מוסד ומוסד , ואין כל ״תורה״ מסודרת או עקרונות כלליים בסיסיים שניתן ליישמם באופן שיותאם לסוגים השונים של אוכלוסיות , לאינטרסים המשתנים לא רק בין סוגי האוכלוסיות אלא גם בין הורים באותו מוסד חינוכי , בין בתי ספר שונים או בין מורים בעלי השקפות ויכולות אחרות . שיתוף פעולה יעיל בין ההורים למערכת החינוך מותנה במספר גורמים : בראש ובראשונה , כפי שהוזכר בפרקים הקודמים , בקיום אמון וכבוד הדדי ביניהם , ובשיתוף הדדי במידע על אודות התלמיד – מידע רלוונטי לנושאים המשותפים להורים ולבית הספר . בנוסף לכך יש לוודא ששני הצדדים יודעים את כללי הקשר ביניהם ואת מערכת הסמכויות , הזכויות והחובות של כל אחד מהם בפעילותם המשותפת לקידום הילדים . בניית מערכת כללים כזו היא מלאכת מחשבת עדינה ומורכבת ביותר מאחר שעליה לתת ביטוי למדיניות של שוויון בין בתי הספר ושוויון בין הילדים מצד אחד , ולתרבותם ויכולותיהם של בתי הספר השונים ולתרבותן ויכולתן של המשפחות מצד שני . העדרה של מערכת מובנית ושיטתית של כללים גורם למבוכה בקרב אנשי החינוך ובקרב ההורים כאחד , ופותח פתח לאי הבנות ומחלוקות . בנוסף לאלה יש לתת את הדעת לפרטיותם של התלמידים המתבגרים , הן מבחינת מידת שיתופם בתקשורת שבין ההורים לבית הספר , והן מבחינת החשש מדליפת מידע מתוך תקשורת שבין בית הספר וההורים לבין גורמים אחרים . לסיכום חלק זה ראוי להזכיר כי המחוקק ראה לנכון לחייב את בתי הספר להביא לידיעת ההורים את מכלול ההוראות , הזכויות והחובות של התלמידים ( החוק , התקנות , חוזרי המנכ״ל והוראות מנהלי המוסדות . ( כן ראוי לדאוג לכך שבית הספר יפרסם ויביא לידיעת ההורים וצוות החינוך את ההוראות בדבר קשריו עם המשפחה . ההכרה בצורך לפרסם קיומן של זכויות וחובות תלמידים בוודאי מעידה על החשיבות שיש בקביעת כללים להסדרת הקשר בין הבית לבית הספר . נוכח הגיוון העצום של קהילות בתי הספר , מן הראוי שבחברה מרובת תרבויות כשלנו כללים אלו ייקבעו על ידי כל קהילה , בכל בית ספר , על פי דגם משותף המוסכם במערכת החינוך . 26 לשם השוואה בין הבסיס המשפטי למערכת היחסים בין בית הספר להורים במדינות שונות , ר׳ סקירת עו״ד צביה שיר ( שיר , . ( 2014

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר