קשרי משפחה ובית ספר: תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים בסיכון

עמוד:117

המלצות הנוגעות למערכת הבית ספרית כתובת בית ספרית : מכיוון שחלק גדול מהמורים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה הם מורים מקצועיים שבדרך כלל מקבלים הכשרה מועטה להתמודדות עם צרכים מיוחדים של תלמידיהם , יש צורך באיש מקצוע בכל בית ספר , שיפעל על פי חוק השילוב ויוכל להדריך את המורים וההורים במשימות השילוב וכן להוות כתובת בית ספרית בנוגע לקשר עם ההורים . יועצים בחינוך הרגיל נחשפים לידע זה באופן חלקי בתהליך הכשרתם , אולם לאור הקשיים הרבים בתחום זה אנו ממליצים על תוספת הכשרה ייעודית ליועצים בבתי הספר שבהם משולבים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים . אלה יוכלו לקבל על עצמם גם את תפקידי הסיוע להורים של התלמידים המשולבים , וכן להוות כתובת שאליה יוכלו מורים לפנות בנושא הקשרים עם הורי התלמידים האלה . הצעת התערבויות : הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים נוטים להיות נתונים בלחץ נפשי רב . בדרך כלל ההתערבויות הניתנות להורים אלו בבית הספר ממוקדות ביידוע ההורה ובהדרכתו בדרכי ההתמודדות עם ילדם . המלצתנו ( כאמור בהמלצות הכלליות ) היא להציע התערבויות שבהן ההורה נמצא במרכז ההתערבות , וזאת כדי להפחית את הלחץ ההורי ולהעלות את הביטחון העצמי שלו . יועצים מאומנים מבצעים התערבויות כאלה בהצלחה . שיתוף רשויות : בשל מאפייניהם של ילדים בסיכון והאתגרים הייחודיים הנוגעים לקשר עם הוריהם ( שלפעמים מהווים בעצמם חלק מגורמי הסיכון אך הם גם חלק חשוב מהתמודדות אפקטיבית עם צורכי הנערים , ( חשוב שבתי הספר יגבירו את שיתוף הפעולה שלהם עם גורמי סיוע נוספים בקהילה . מומלץ כי בתי הספר ייזמו במקרים כאלה איגום של המשאבים עם רשויות אחרות בקהילה ועם גורמי טיפול אחרים , וזאת על ידי יצירת צוות רב מקצועי שידאג לעבודה עם ההורים . הורים למתבגרים מחוננים : מניסיונם של חברי הוועדה ומהיכרותם עם תחום התלמידים המחוננים נמצא כי הורים לילדים מחוננים מעוניינים לרוב להיות מעורבים בתהליך הלמידה של ילדם , לעתים יותר משבית הספר מעוניין במעורבות זו . פער זה עלול ליצור מתח בין ההורים למורים , והמתח הזה פוגע בתלמידים . זאת ועוד : בשל הא סינכרוניזציה בהתפתחות הקוגניטיבית והרגשית של ילדים מחוננים , הן ההורים והן המורים מתקשים לעתים להתאים את ציפיותיהם מהילדים . המלצתנו היא שבית הספר יקיים עם הורי תלמידים מחוננים שיח יזום שיתמקד בציפיות של שני הצדדים מתוכני הלימוד של התלמידים ובו יובהרו האפיונים הייחודיים של מתבגרים אלו . שיח זה יכול להתבצע בסדרת מפגשים שבה ישתתפו גם מומחים לתלמידים אלו .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר