קשרי משפחה ובית ספר: תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים בסיכון

עמוד:113

העצמי של מחוננים היה גבוה רק בתחומים מסוימים ( לימודים , ( ואילו היכולת החברתית שלהם בתחומים מסוימים ( קשר אינטימי , חשיפה ) הייתה נמוכה יותר . באופן כללי המחוננים היו דומים בפרמטרים האפקטיביים לעמיתיהם הלא מחוננים , מה שאומר שבקרב מחוננים יש מספר לא מבוטל של קשיים ייחודיים כגון תת הישגיות , לקויות למידה , הפרעות קשב וריכוז ואף הפרעות התנהגות ( כ . ( 25 % נמצא כי תיוג שלילי הוא בעיה מרכזית של ילדים מחוננים ( אוסטרובסקי , . ( 2014 סיכום והמלצות בעקבות חוק החינוך המיוחד ( 2002 , 1988 ) יותר ילדים בעלי חריגויות משולבים בכיתות רגילות . על אף שעבר זמן רב מאז נתקבל החוק , יש קשיים רבים ביישומו . אחת הבעיות הקשות היא הקונפליקטים השכיחים בין הבית לבית הספר . השילוב של ילדים חריגים בכיתות רגילות אינו פשוט , הוא דורש הכשרה של המערכת כולה לקליטת תלמידים חריגים , החל מבחירת מורים בעלי עמדות מתאימות ומוטיבציה להתמודד עם השילוב בפועל , עב וֹ ר דרך הכנת התלמידים הרגילים לקליטה חברתית , וכלה בעבודה טיפולית עם הילדים המשולבים . ההורים מצפים שילדם המשולב יקבל את הטיפול המגיע לו והם מרגישים צורך לסנגר עליו . הפער שנוצר בין ציפיות ההורים ובין קשיי המורים יוצר מתח רב . קשר ישיר ותומך , מבוסס על אמון הדדי ושיתוף פעולה , חיוני במיוחד באוכלוסייה זו . מידע אישי רב קיים על כל ילד בעל חריגות , מידע שעשוי לסייע למורה בעבודתו אך דורש אמון רב מצד ההורים כלפי המערכת . לחלופין , המורים עדים להתנהגויות חריגות רבות שלא ניתן להורים לעמוד עליהן . מידע זה צריך לעבור אל ההורים ברגישות ובאמפתיה . תמונה זו כללית ואינה משקפת את הצרכים הייחודיים של קבוצות שונות , על כן הדיון בהמלצות יעבור לתת הקבוצות המרכיבות את אוכלוסיית הילדים בעלי הצרכים המיוחדים . ניתן להתייחס לשלוש קבוצות אוכלוסייה : א . מתבגרים המאתגרים את המערכת בשל התנהגותם הבלתי מרוסנת או המתקוממת : לקבוצה זו שייכים תלמידים הסובלים מהפרעות קשב והיפראקטיביות , תלמידים בעלי הפרעות התנהגות ותלמידים בסיכון . התלמידים בקבוצה זו , אלה שהתנהגותם בלתי מרוסנת או מתקוממת , זקוקים לתמיכה רבה מצד המורים ומצד עמיתיהם לכיתה . מחקרים רבים מצביעים על תמיכת המורה כמנבא החשוב ביותר של הישגיהם האקדמיים Pianta , ) . ( 2009 אקלים מכיל ומקבל בכיתה אף הוא קשור לרווחה הנפשית ולהישגים לימודיים של תלמידים אלו . הם נזקקים למסגרות טיפוליות ולחוויות מתקנות ביחסים בין אישיים ( שכטמן , . ( 2010 במציאות , במקרים רבים צרכים אלו לא נענים , להפך , תלמידים אלו הופכים להיות מוקד לדחייה ולענישה .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר