קשרי משפחה ובית ספר: תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים בסיכון

עמוד:112

נדגיש כי אנו מודעים לכך שישנם מצבי סיכון שונים המתעוררים בבתי הספר ( למשל פציעה , העדרות , כישלון בסדרת מבחנים ) לעומת כאלה שהתלמידים מגיעים איתם לבתי ספר ( למשל סוכרת , פוסט טראומה , גירושי הורים . ( אין ספק כי האינטראקציה שבין הבית לבין בית הספר עשויה להיות שונה בכל אחד מהמקרים , חובת הדיווח משתנה ממקרה למקרה ואופן הפעולה משתנה גם הוא . עם זאת אין ספק כי בכל המקרים נדרש שיתוף פעולה בין הגורמים . תכניות רבות מיועדות לטפל בנוער בסיכון ( למשל FCU - Family , Check Up ; Dishion & , ( Stormshak , 2007 המבוססת על הגישה האקולוגית . תכנית זו מדגישה מאוד שיתוף הורים , בסדנאות קבוצתיות או בליווי פרטני , בהתאם לקשיי המתבגרים . התכנית לוותה במחקר רב והצביעה על הישגים טובים . מחוננים אף על פי שמחוננים לא נחשבים באופן מסורתי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים או תלמידים בסיכון מצאנו לנכון לכלול אותם בסקירה זו משלוש סיבות : א . מחוננים הם הון אנושי ייחודי של המדינה וראויים לטיפוח מיוחד ; ב . מחוננים זקוקים לשוויון הזדמנויות למימוש מיטבי של הפוטנציאל האנושי ; ג . יש לא מעט אתגרים בעבודה עם אוכלוסייה זו . איתור מחוננים מתבסס על מבחנים שונים של כשרים אינטלקטואלים , שכולם מסוכמים לציון אחד . מדובר ב 2 % מכלל התלמידים בארץ . בסך הכול יש 13 , 720 תלמידים מאותרים , מהם 2 , 342 תלמידים בכיתות ייחודיות , 7 , 144 במסגרת של יום העשרה שבועי ( תכנית שליפה , ( 2 , 947 בחוגי העשרה המתקיימים באוניברסיטאות , ו 1 , 287 במסגרות שונות . כיתות ייחודיות פועלות ב 9 ערים , תכניות שליפה ב 52 ערים ורשויות , וחוגי העשרה מתקיימים ב 30 ערים . תלמידים מאותרים רבים בוחרים לא להשתמש בשירותים מיוחדים ונשארים בכיתה הרגילה ( ראה סקירה של שני , . ( 2009 יש המתייחסים למחוננות כחרב פיפיות : מצד אחד מחוננות היא מתנה המאפשרת התפתחות ומימוש עצמי מרבי . מצד שני , קורה לפעמים שהגורמים האפקטיביים הנלווים למחוננות פוגמים או מפריעים להתפתחות בריאה של התלמיד המחונן , והם אף קשורים קשר הדוק להישגיו הלימודיים . הגורמים האפקטיביים הם הבסיס למוטיבציה , לדימוי עצמי , לבריאות נפשית . אין תמימות דעים בספרות לגבי מאפיינים אפקטיביים של מחוננים , וממצאי המחקר אינם עקביים . יש הטוענים שמחוננים מגלים רמת הסתגלות חברתית טובה כמו של עמיתיהם הלא מחוננים ואף יותר ( למשל , ( Richards et al ,. 2003 ואילו אחרים טוענים שהם נתקלים בבעיות הסתגלות רבות יותר ( למשל . ( Pfeiffer , 2001 קשייהם מיוחסים לרוב ל א סינכרוניזציה בהתפתחות האינטלקטואלית והרגשית שלהם , לתיוג שלילי ולציפיות גבוהות מההורים . ( Yoo & Moon , 2006 ) בארץ נערך מחקר עדכני רחב היקף על אלפי משתתפים ( Shechtman & Selector , 2009 ) ובו נעשתה השוואה בין מתבגרים מחוננים במסגרות של כיתות ייחודיות ומרכזי שליפה לבין עמיתים לא מחוננים באותם בתי ספר . נמצא שהדימוי

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר