מעורבות הורים: ההיבט החברתי־תרבותי

עמוד:89

קשר חיובי בין הישגים במתמטיקה ובין קישור ההישגים הלימודיים של התלמיד לתוכניותיו בעתיד . הסקירות אוששו את המסקנה לגבי מועילותה של מעורבות הורים , אולם הושם בהן דגש על התאמת סוג המעורבות והקשר עם ההורים – למאפייני התלמיד וצרכיו , כמו גם למאפייני המשפחה ומוסד הלימודים . מכאן גם שההכרה בחשיבותה של מעורבות ההורים קיימת בכל שכבות האוכלוסייה , גם בקרב קבוצות מיעוט . ( Cousins & Mickelson , 2011 ) יחד עם זאת יש מקום לשאול , האם כל הילדים נהנים מהיתרונות של מעורבות הורים ? נראה כי לא לכל ההורים השייכים לקבוצות חברתיות שונות מתאפשרים אותן הזדמנויות להשקיע בחינוך ילדיהם , אותה נגישות ואותו קשר עם בית הספר . בקבוצות חברתיות לא דומיננטיות ההורים מודעים לחשיבות המעורבות ולדרכים שבהן הם יכולים וצריכים להיות מעורבים . הם גם מודעים למכשולים שעלולים לעמוד בדרכם ומוכנים להתמודד איתם . ( Cousins & Mickelson , 2011 ; Turney & Kao , 2009 ) בפרק הנוכחי אנו מתייחסים לדפוסי מעורבות של הורים מקבוצות חברתיות שונות , להסברים להבדלים בדפוסים האלה ולדרכים לקידום מעורבות הורים בקרב קבוצות מיעוט . חלק נוסף של הסקירה יתמקד בספרות הקיימת בישראל . יש לציין כי בשל החפיפה הקיימת בין מעמד ואתניות לא ניתן לעשות בספרות הבחנה שיטתית ברורה בין מעורבויות של הורים מקבוצות חברתיות שונות ( ראה גם . ( Hill , 2011 על כן יש במהלך הסקירה התייחסות כללית לקבוצות חברתיות דומיננטיות ולא דומיננטיות , לצד התמקדות ספציפית בקבוצות מיעוט אתניות או קבוצות מעמדיות שונות , בהתאם לספרות המדווחת . דפוסי מעורבות הורים מהספרות המחקרית ניתן ללמוד כי מעורבות ההורים נוטה להיות בעלת עוצמות ודפוסים שונים בקרב קבוצות מעמדיות ואתניות שונות . בעניין מידת מעורבות הורים בחינוך ילדיהם אין ממצאים עקביים בנוגע להבדלים אתניים או מעמדיים ( ר׳ סקירה אצל Robinson & . ( Harris , 2014 בהקשר זה חשובה ההבחנה בין מעורבות בבית הספר לבין מעורבות בזירה הביתית ( ר׳ בעניין זה בפרק המבוא . ( יש מחקרים המצביעים על כך שמשפחות מקבוצות מיעוט אתני ומשפחות מעוטות משאבים כלכליים , ממעמד נמוך , נוטות להיות מעורבות בחינוך בזירה הביתית במידה לא פחותה מהקבוצה הדומיננטית ( ר׳ למשל Henderson & . ( Mapp , 2002 הורים מקבוצות מיעוט הפגינו ידע בנוגע למה שנדרש הורה לעשות בזירה הביתית - להדגיש מודעות עצמית , לעודד את הילד ולאפשר את עצמאותו , לתמוך בו מבחינה רגשית ולאפשר מקום וזמן לביצוע מטלות בבית ובבית הספר . ההורים גם רואים את עצמם כמגיניו של הילד ( advocates ) ועוזרים לו להתמודד עם ביטויים של אפליה Cousins &) . ( Mickelson , 2011

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר