מעורבות הורים: ההיבט החברתי־תרבותי

עמוד:100

בהתאם לכך נביא כאן כמה המלצות שיכולות לדעתנו לסייע למערכת החינוך בקידום יחסים אותנטיים בין הורים לבית הספר , יחסים שיהיו מבוססים על כבוד הדדי , הכרה , הבנה והכלה של ההורים כשותפים בעשייה החינוכית . המלצות בדבר התאמת הקשר עם ההורים למאפייני הרקע של המשפחה כל התייחסות להורים וכל קשר עם הורים חייבים להביא בחשבון את הרקע התרבותי והכלכלי חברתי של ההורים , כולל המשאבים ( הכלכליים , הטכנולוגיים והאחרים ) העומדים לרשותם וכולל העדפותיהם התרבותיות . תיאום ציפיות ובניית אמון : מחקרים מראים כי ככל שההורה חש שבית הספר נותן בו אמון ונוטה לשתף אותו באופן אמיתי , כך הוא נוטה להיות מעורב יותר בעבודת בית הספר . בחלק מהאוכלוסיות בישראל יש חשש שקיימת בעיה של אמון בין הורי התלמידים לבין מערכת החינוך בכלל ובית הספר של ילדם בפרט , אם כי אין על כך מידע מבוסס . המלצותינו הן : בחברה רב תרבותית חשוב לערוך תיאום ציפיות בין ההורים לבין אנשי הסגל החינוכי , ולהגדיר היטב מהם סוגי המעורבות המתבקשים מן ההורים מצד אחד , ומהן ציפיותיהם של ההורים מבית הספר מצד שני . פעולה זו תאפשר להורים ולמורים להתמודד יחד עם המכשולים המלווים אותם ובכך להגביר את רמת המעורבות . הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים : יש לכלול את יחסי בית ספר וההורים כנושא חובה בהכשרת המורים . מטרת ההכשרה היא להכיר את מורכבות הקשר בין הורים לבין בית ספר בחברה רב תרבותית , הן ברמה התאורטית והן ברמה המעשית . הבנה מעמיקה זו תאפשר התייחסות לרקע האתני תרבותי על זהויותיו הרבות . יש לכלול בתכנית להכשרת מנהלים ולהכשרה של בעלי תפקידים כיועצים בבית הספר את הנושא של בניית תשתית איתנה לשיתוף ההורים ולחיזוק הקשר בינם לבין בית הספר , תוך כדי התייחסות לרקע האתני והתרבותי של אוכלוסיית התלמידים . המלצות הנוגעות למערכת הבית ספרית יש לארגן עבור ההורים חוגים או סדנאות שיתמקדו בתפקוד מיטבי של הורים במשפחה ובקהילה , בהגברת הדימוי העצמי של ההורים ובמתן סיוע וייעוץ להורים להשתלבות טובה יותר במערכת החינוך . פעילות מסוג זה תגביר את מודעות התלמידים לערכי המשפחה ובית הספר , תביא לשיפור בהתנהגותם של התלמידים ותסייע בפיתוח כישורים אישיים . המגע הרצוף של בית הספר עם ההורים יגביר את ההבנה בין המורה לתלמידיו ויסייע למשפחות בהבנת הדרישות הלימודיות של בית הספר .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר