מעורבות הורים: ההיבט החברתי־תרבותי

עמוד:99

העובדה שהמחקר מצביע על דפוסי מעורבות מגוונים של הורים מקבוצות אתניות שונות וממעמד חברתי שונה בחינוך ילדיהם . לפיכך דרוש לאמץ עקרונות של חינוך לרב תרבותיות כדי לאפשר להורים מחברות בעלות רקע אתני שונה להיות שותפים אמיתיים בחינוך ילדיהם בבית הספר , מצב שהיקפו כרגע לא מספק . מסקירת הספרות שהובאה בפרק זה אנו יכולים להסיק שלכל הקבוצות החברתיות הקשר בין בית הספר ובין ההורים הוא משמעותי וחשוב . אולם היכולת של קבוצות מיעוט לעומת קבוצות דומיננטיות ליטול חלק פעיל בעשייה בבית הספר ולמצות את הקשר עם בית הספר כדי לקדם את ילדיהם מלווה בקשיים לא מעטים . נסיבות החיים של קבוצות מיעוט אתניות וקבוצות מעוטות אמצעים כלכליים ואחרים , בני המעמד הנמוך למשל , לצד הפער התרבותי בין מערכת החינוך לבין התרבות הייחודית של בני קבוצות אלו , הופכים את האינטראקציות בין בית הספר להורים ללא מועילות ולעתים לכאלה המלוות בקונפליקטים ובתהליכי הדרה . הורים מקבוצות מיעוט והורים דלי אמצעיים משקיעים את מיטב יכולותיהם בסיוע לילדיהם ובקידומם בזירה הביתית , בעוד הם עצמם מנותקים מהזירה הבית ספרית . סביר מאוד להניח שלרוב הילדים ה״ריחוק״ בין הוריהם לבית הספר מזיק , במיוחד לאור העובדה שעבור הקבוצות הנידונות ההצלחה בבית הספר היא האפיק המרכזי שיאפשר לילדים ניעות חברתית בעתיד . במצב זה אנו רואים בבית הספר את הגורם המשמעותי ביותר שיכול להוביל לשינוי ביחסים שבין בית הספר להורים מקבוצות לא דומיננטיות שונות . למדנו שחשוב לעשות תיאום ציפיות בין ההורים למורים ולהגדיר היטב מהי מעורבות הורים ומהם מרכיביה השונים , תוך כדי התייחסות לרקע האתני והתרבותי של התלמידים . פעולה זו תאפשר להורים ולמורים להתמודד עם המכשולים הנלווים ובכך להגביר את רמת המעורבות של ההורים . ככל שההורה חש שבית הספר נותן בו אמון ומעודד אותו לקחת חלק בפעילות הבית ספרית , כך הוא נוטה להיות מעורב יותר בעבודת בית הספר . כפי שהראינו , אכן קיימות תכניות התערבות יזומות על ידי בתי הספר המקדמות קשרים חיוביים בין הורים לבין בית הספר ותורמות לשיפור הישגיהם של הילדים . עם זאת יש לציין כי התכניות הללו עדיין טעונות המשך מחקר , העמקה , בחינה של מרכיביהן היעילים ולימוד מהצלחותיהן . בד בבד עם כל אלה נדרשות היערכות של מערכת החינוך ונכונות של כל השותפים בה – מורים , מנהלים ובעלי תפקידים שונים במערך החינוכי – לקחת חלק פעיל ומשמעותי בהפיכת בית הספר לזירה חינוכית מכילה ופתוחה לסביבה החברתית שבה הוא ממוקם . לבית ספר נדרש ידע על התפיסות התרבותיות של האוכלוסייה שהוא משרת והבנת האופן שבו הורים תופסים את מעורבותם בחינוך ילדיהם . במובן זה , כפי שחוקרים מצביעים , יש חשיבות בזיהוי דפוסי המעורבות של קבוצות לא דומיננטיות שונות כדי שבית הספר יוכל לפתח קשרים אפקטיביים עם ההורים . ( Hill & Tyson , 2009 ) סוגיה זו היא אקוטית בחברה שיש בה הרבה גיוון ושונות תרבותית , כפי שיש בישראל .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר