הקשר בין הורים למורים באמצעות טכנולוגיות תקשורת חדשות

עמוד:86

קיים במידה רבה יותר בבתי ספר המשרתים קבוצות אוכלוסייה מסוימות . במסגרת ניסוח הכללים יש אם כן להתייחס גם לחלופות שבהן ישתמשו ליצירת קשר עם הורים שהטכנולוגיה החדשה אינה נגישה להם , תוך שימת לב לכך שילדיהם לא ייפגעו מכך . חשוב להדגיש הן להורים והן למורים שמטרת השימוש בערוצי תקשורת היא מקצועית בלבד . יש להימנע בערוצים אלה ממסרים בעלי תוכן חברתי או אישי . הכוונת מורים : צריכה להיות פעילות הדרכה שוטפת המשכנעת את המורים בחשיבות תפיסת הנגישות של המורה בעיני ההורה . חשוב לייצר הסכמה ותיאום בין אנשי הסגל החינוכי להורים לגבי השעות והימים שבהם המורה יהיה זמין בכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות בינו לבין ההורה . המשרד צריך לספק למורים הדרכה שתתמקד בשימוש בערוצי תקשורת חדשים ובהקניית ידע לגבי הערוצים המתאימים למטרות שונות . לבסוף , כפי שצוין במבוא להמלצות : חשוב להשתמש בערוצים חדשים של תקשורת , לא במקום המפגשים פנים אל פנים של מורים והורים , אלא כתוספת למפגשים אלו על מנת להגביר את תדירות התקשורת וליצור יחסי אמון .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר