הקשר בין הורים למורים באמצעות טכנולוגיות תקשורת חדשות

עמוד:70

עומס של תקשורת וטשטוש הגבולות בין החיים הפרטיים – הן של המורים והן של ההורים – לבין החובות החינוכיות של המורים והציפיות ההדדיות לזמינות מיידית . הנגישות האפשרית ונורמת הזמינות שמתפתחת עלולות לפגום ביעילות התקשורת וביכולת של המורים לעמוד בציפיות ההורים . המורים מדווחים על עומס יתר וגם על פגיעה אפשרית בחייהם הפרטיים בשל הקושי להציב גבול בין עבודה לבין חיים פרטיים ( קורץ , . ( 2014 ״מהגרים דיגיטליים״ ו״ילידים דיגיטליים״ : לבד מן הפערים הקיימים בנגישות ובזמינות של טכנולוגיה בין קבוצות באוכלוסייה , קיים פער דורי משמעותי ביחס של הורים ומתבגרים לטכנולוגיה . ״ילידים דיגיטליים״ הוא שם שניתן לדור של מי שנולדו באמצע שנות השמונים של המאה הקודמת או בסופן וגדלו בעולם של מידע ותקשורת דיגיטלית . ״מהגרים דיגיטליים״ הוא שם שניתן לדור שנולד לפני שנת 1964 וגדל בעולם שלפני חדירת המחשב האישי Prensky , ) . ( 2001 המשמעות המעשית היא התפיסה ש״ילידים דיגיטליים״ חיים את השפה והתרבות של רשת האינטרנט שלצדה הם גדלו . המונחים מבטאים הבדלים מהותיים בין הדורות בהבנת הטכנולוגיה ובשימוש בה , תוך הכרה בעובדה שמעבר לפער הדורות הרגיל קיימים בין הדורות גם הבדלים רבים הן ביכולת הטכנולוגית והן בעניין וברצון להבין את הטכנולוגיה ולהשתמש בה . עבודות רבות נכתבו על ההבדלים בין הדורות . ה״מהגרים הדיגיטליים״ מאופיינים בהעדפה לשיחות המתרחשות בזמן אמת , פנים אל פנים או בטלפון , בביצוע של משימה אחת כל פעם , בקריאת חומר כתוב מתחילתו עד סופו . הם מעריכים דחיית סיפוקים ומקבלים היררכיות חברתיות במקום העבודה . לעומת זאת , ״ילידים דיגיטליים״ נתפסים כמעדיפים לקיים קשר בין אישי במגוון של ערוצי תקשורת , בכלל זה ערוצים נתמכי מחשב וטלפון נייד . הם בעלי יכולת גבוהה של תקשורת באמצעות מסרים כתובים קצרים , הם פותרים בעיות בצורה של ניסוי וטעייה , מסוגלים לבצע בו זמנית כמה משימות , כגון תקשורת , שיעורי בית והאזנה למוזיקה , מעדיפים סיפוקים מיידים ועוד . פער דורי זה בַּ יחס לטכנולוגיה נתפס כמשפיע על מערכת היחסים של המתבגר עם הוריו ועם מוריו . הטענה העיקרית שיש בעניין ההבחנה הבין דורית היא שדור ״הילידים הדיגיטליים״ מתייחס ללמידה בצורה שונה מהדור הקודם . הם רגילים ללמוד באמצעות שימוש בו זמני בערוצים רבים של מידע ( כגון תמונות , סרטים וחיפוש מידע דיגיטלי במנוע חיפוש ) ומסוגלים לקיים קשרים חברתיים תוך שימוש בו זמני במספר רב של ערוצים . הדבר עלול להוות מוקד של קונפליקט בין מורים לתלמידים וגם בין הורים למתבגרים Padilla-Walker , Coyne ) . &( Fraser , 2012 כמו כן , הורים מתקשים להשיג שליטה בערוצי התקשורת שבני הנוער מעדיפים ולכן מתעוררות בשכיחות גבוהה בעיות של תקשורת בין הורים לילדים . הסיבה לכך היא שהתקשורת של בני הנוער מתבססת בעיקר על ערוצי תקשורת דלים ועל שימוש של הצעירים בשפה של קיצורים האופיינית לקבוצת השווים שלהם , שפה שלעתים קרובות אינה מובנת להורים . ( Rosen , 2010 ) לעומת ההורים והמורים , בני הנוער פחות מוטרדים משמירה

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר