תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל: תפיסות ומדיניות

עמוד:59

הכשרת יועצות מתחילות : החל משנת הלימודים תשע״ה , קידום הקשר עם ההורים מהווה מודולה בסיסית במסגרת הכשרת יועצות מתמחות . הכשרה זו היא חובה לכל יועצת חדשה ומהווה תנאי לקבלת רישיון קבוע לייעוץ . הכשרת מנהלים : תהליך ההכשרה של מנהלי בתי הספר נמצא באחריות מכון אבני ראשה , מכון שהוקם במשותף על ידי משרד החינוך וקרן יד הנדיב . המכון מפתח תכניות להכשרת מנהלים ומפקח עליהן בשבעה מוסדות הכשרה ברחבי הארץ . הכשרה ניתנת בעיקר למנהלים בראשית דרכם 4-5 ) שנים ראשונות , ( אך המכון מציע גם תכניות קצרות וממוקדות המיועדות לפיתוח מקצועי של מנהלים ותיקים . על פי תפיסת תפקיד המנהל שגיבשה ועדה בראשות פרופ׳ חיים אדלר עם הקמת מכון אבני ראשה , ניהול הקשר עם ההורים הוא חלק מתפקידיו של מנהל בית הספר . מתוך חמשת תחומי העשייה של מנהלי בתי הספר כפי שהוגדרו על ידי מכון אבני ראשה , התחום החמישי הוא ניהול הקשרים בין בית הספר לקהילה , בכלל זה ההורים . משיחה עם הגב׳ מאיה בוזו שוורץ , מנהלת תחום מחקר ופיתוח במכון , ועם הגב׳ תדהר גוטמן , מצוות המחקר והפיתוח , עולה כי אמנם מנהלי בתי הספר עסוקים עד מאוד בניהול הקשר עם קהילת ההורים , אך רוב עיסוקם בתחום זה מנותב להיבטים הקשורים להתערבות יתר של הורים בעשייה הבית ספרית ובהתמודדותם כמנהלים עם התערבות זו . מיקוד כזה שונה למשל מגישה ניהולית החותרת לשפר תהליכי הוראה ולמידה באמצעות מעורבות הורים וגיוסם לטובת העניין . באופן עקרוני תחום עשייה זה בלט פחות בעבודת המכון מאז הקמתו ( הן ברמת הפיתוח והן ברמת תהליכי ההתפתחות המקצועית , ( בין השאר משום הצורך לבסס לפני הכול את תחומי העשייה העוסקים בליבה הפדגוגית הבית ספרית ולהנהיג תהליכי הוראה ולמידה כתשתית יסוד לכל פעולה של שינוי חינוכי . כיום ניתן לומר כי אנו מצויים בשלב שבו תפיסת המנהיגות הפדגוגית אינה שנויה במחלוקת מבחינת חיוניותה וכי יש מקום לפתח את תחומי העשייה הנוספים ובכללם תחום ההורים . לאור זאת מבצע המכון בעבודתו עם מנהלים מהלכים המתייחסים לנושא ההורים . דוגמה אחת למהלכים כאלה היא הקדשת המגזין האינטרנטי של המכון ל ַ נושא . במסגרת הגיליון האינטרנטי שהוקדש לנושא תועד בית ספר שבו עבודה עם הורים ( כדי ליצור ״תמונת עתיד״ לתלמידים ) היא חלק משמעותי בהצלחתו בהשגת מטרותיו . הדברים מתועדים באתר המכון , במסגרת פרויקט ׳תיעוד הצלחות׳ . דוגמה נוספת למהלכים כאלה : בעבודה שעשתה גוטמן בנושא התמקדות ביחיד בעבודת המנהל קיימת התייחסות להורים כמשאב . לבסוף , בתכנית ׳צמרות׳ , תכנית התפתחות מקצועית למנהלים מכהנים שמתקיימת ביזמת אבני ראשה וקרן לאוטמן , עוזרים למנהלים להתמודד עם אתגרים שונים . בתוך כך הוקדש השנה זמן ניכר ללמידת הנושא ולהגברת המודעות לחלקם של ההורים בסביבת העבודה של המנהל . יש לציין כי לתפיסת המכון קיימת חשיבות לקידום נושא העבודה עם ההורים ( כמשאב , לא כגורם שיש להפחית את מעורבותו ) אצל מנהלים בישראל . לדברי בוזו שוורץ , יהיה צורך לא

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר