תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל: תפיסות ומדיניות

עמוד:58

על מנת להתקדם בדרגות השכר . תהליך הפיתוח המקצועי נמשך לאורך כל חייו המקצועיים של המורה . מצד משרד החינוך , הגוף המרכזי המעביר תכנים או תומך בהעברתם הוא מרכזי הפסג״ה הקיימים בכל אחד מהמחוזות . בתוך מרכז הפסג״ה מתקיימים קורסים , ואנשי המרכז גם מייעצים ותומכים בפיתוח מקצועי בבית הספר . פיתוח מקצועי בית ספרי מתקיים בתוך בית הספר , ההחלטה על התכנים היא של בית הספר . בשנת הלימודים תשע״ה , מרכזי פסג״ה במחוז תל אביב עודדו השתלמויות לבעלי תפקידים שונים בנושא הקשר עם הורים . בכוונת שפ״י להמשיך במחוז זה את השותפות עם הפיקוח בנושא הפיתוח המקצועי ולהרחיב את השיתוף גם למחוזות אחרים . לא כל הפיתוח המקצועי נעשה במסגרות של משרד החינוך . למעשה , מתוך כ 7 , 000 תכניות לפיתוח מקצועי , רק כ 4 , 600 מועברות ומתוקצבות על ידי משרד החינוך . את שאר מערכי הפיתוח המקצועי מעבירים גופים חיצוניים , שקיבלו מהמשרד אישור לנהל קורסים לפיתוח מקצועי . באתר אגף א׳ לפיתוח מקצועי במרשתת קיים מאגר מידע המרכז את כלל הקורסים שהמשרד מציע למורים . בסך הכול מצויים באתר 528 קורסים שפותחו באגפי הגיל , ביחידות המקצוע ועל ידי כל 70 המפקחים המרכזיים , כל אחד בתחומו . חיפוש המילים ׳הורים׳ ו׳משפחה׳ בתוך תיאורי הקורסים הללו הניב שבע תוצאות , מתוכן ארבע שאינן רלוונטיות כלל לנושא אלא עוסקות בחינוך לחיי משפחה במובן הדתי :

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר