תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל: תפיסות ומדיניות

עמוד:56

במהלך ההכשרה הראשונית , הקשר עם ההורים נשאר בתחום התאוריה , שכן המתכשרים להוראה אינם נמצאים במגע עם ההורים . עם זאת , לקראת סיום הלימודים מוקדש פרק בהדרכה הדידקטית לקשר עם הורים ובמהלך ההתנסות בבתי הספר , יש הכוונה לכך שהמתכשרים להוראה יתלוו למורים גם במגע עם ההורים , עד כמה שאפשר . בשנת ההתמחות ( הסטאז׳ ) ניתנת הכנה מיוחדת לפתיחת שנת הלימודים , הזמן שבו המורים החדשים פוגשים לראשונה את ״הורי הכיתה״ . במהלך שנת ההתמחות ניתנת הדרכה לאופן הדיווח להורים בנושאים כגון הישגי ילדם , צרכיו והטיפול בבעיות שמתעוררות . במסגרת ההכשרה קיים עיסוק די נרחב בנושא של רב תרבותיות ורגישות תרבותית , הן בתוכני חובה והן בתכנים וולונטריים . כחלק מחייב מתכנית הלימודים על פי מתווה ההכשרה ( מתווה אריאב , ( כוללים תוכני החובה נושאי לימוד העוסקים ברב תרבותיות . שיעורים אלה הם שיעורי חובה לכלל המתכשרים להוראה , בכל המסלולים ובכל ההתמחויות . תכנים וולונטריים , הם פעילויות שיוזמים משרד החינוך ומוסדות ההכשרה להוראה , פעילויות העוסקות ביצירת קשרים בפועל בין חלקי החברה השונים , לצורכי קירוב , היכרות ושיתוף פעולה . דוגמה לכך היא פורום הסטודנטים בתכנית המצוינים , הכולל סטודנטים להוראה ממגזרים שונים : ממלכתי , ממלכתי דתי וערבי ; בפורום מתקיימת למידה מתוקשבת , המתנהלת במשותף בין מספר מכללות מן המגזרים השונים . שיא הפעילות הוא מפגש אישי בין הקבוצות . בנוסף מתקיימים ימי עיון משותפים בנושאים שנבחרו יחד , ביקורים הדדיים במכללות השונות , שיתוף בין המרצים ועוד . משרד החינוך גם מקדם תכניות הכשרה להוראה לקבוצות ייחודיות , במטרה להכשירן לתפקידי מנהיגות והובלה בקהילתן . דוגמה לכך היא תכנית הכשרת מורים ומנהיגים חינוכיים מבני הקהילה האתיופית , הכשרת מורים מהמגזר הבדואי , תכנית ׳החלוץ החינוכי׳ ותכנית ׳חותם׳ להכשרת מורים ופעילים חברתיים וקהילתיים לאזורי הפריפריה . מתמחים בהוראה כל עובדי ההוראה בישראל נכנסים למערכת החינוך בשנת עבודתם הראשונה במעמד של ׳מתמחים בהוראה׳ . בשנה זו הם מועסקים בהוראה בהיקף של שליש משרה לפחות , תוך קבלת חונכות אישית של מורה חונך שהוכשר לתפקיד . לצד החונכות האישית הם משתתפים בסדנת עמיתים באחד המוסדות להכשרת מורים . במקביל לתהליכי התמיכה וההערכה מתבצעים גם תהליכי הערכה ומשוב , תנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה . הרישיון לעיסוק בהוראה ניתן רק למי שהוא בעל תואר ותעודת הוראה ואשר סיים בהצלחה את שנת ההתמחות בהוראה . אחרי סיום ההתמחות , למשך שנתיים נוספות , מועסקים המורים החדשים במעמד של ׳מורה חדש׳ . במהלך שנים אלו הם ממשיכים לקבל ליווי של מורה מלווה ושל קורס למורים חדשים . במהלך השנתיים האלה מתקבלת בדרך כלל הקביעות בעבודה , לאחר תהליך הערכה מקצועי .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר