תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל: תפיסות ומדיניות

עמוד:53

לציין כי הספרות אינה מכריעה באופן ברור בשאלה אם ובמה שותפות עם ההורים עדיפה על מעורבות . יתר על כן , חלק גדול מהתכניות אמנם מדברות על שותפות , אך בפועל הן עוסקות בקידום מטרות שמערכת החינוך מעצבת ומגדירה , לא כאלה שהיא מגבשת בשיתוף ההורים ( שם , שם . ( הפסקת השיח על התערבות הורים לעומת מעורבות הורים : אחד הדיונים המרכזיים שהתנהלו בקרב גורמי חינוך בעבר עסק בשאלה מהי הרמה הסבירה של מעורבות הורים והחל מאיזו רמה מדובר במעורבות לא רצויה . משיחות עם אנשי מטה המשרד עולה שקיים כיום חוסר נוחות מהדיון הזה . כפי שאמרה אחת הנוכחות בסדנה ״אני חושבת שהדיבור על הנושא במונחים של התערבות הוא בעייתי כי הוא מציג את ההורים כגורם חיצוני לחינוך , כזה שיכול להיות מעורב בצורה לגיטימית או בצורה לא לגיטימית״ . הגדרה של סוג המעורבות ההורית : אחת התובנות העיקריות שעלו בסדנה ובשיחות עם גורמים באגפים השונים של משרד החינוך היא כי בקרב גורמים שונים במשרד החינוך וברשתות החברתיות קיימות הגדרות שונות של ׳מעורבות הורים׳ . בחינה של ההתייחסויות לנושא בחוזרי המנכ״ל העדכניים של המשרד מעלה מסקנה דומה . משיחות עם אנשי המשרד נראה כי בשלב הנוכחי חסר ידע כדי להבחין היטב בין צורות שונות שבהן יכולים הורים להיות מעורבים . ניתן להבחין בשלושה סוגים מרכזיים של מעורבות , שבאים לידי ביטוי בשלוש אסטרטגיות ליצירת מעורבות וקשר עם הורי התלמידים : התערבות מ וּ כוונת הורים : הגדרה נפוצה אחת למעורבות הורים מתייחסת לתכניות התערבות שנועדה להדריך ולהכווין את ההורים . הן משרד החינוך והן רשתות החינוך מפעילים מספר תכניות כאלו , שמטרתן קידום הורות מיטבית , בעיקר בקרב הורים מאוכלוסיות חלשות . יידוע ועדכון : הגדרה אחרת של מעורבות ההורים נוגעת לעדכון ההורים בנעשה עם הילד , במצבו הלימודי והחינוכי ובנעשה בכיתה . חוזרי מנכ״ל רבים הנוגעים להורים ומעורבותם בחינוך מתייחסים לחובה ליצור קשר עם ההורים על מנת ליידע ולעדכן אותם בשלבים שונים של התהליך הלימודי . גיוס ההורים לקידום מטרות בית הספר : בהקשר של ילדים בעלי צרכים מיוחדים , נמסר כי ״כל מהלך שנעשה עם ילדים צריך להיות מחובר גם להורים מאחר שההורה הוא המעגל הראשון של הילד . בכל תכנית , המשימה הראשונה היא לגייס את ההורים שיעבדו יחד עם הצוות החינוכי״ . במילים אחרות מעורבות ההורים כאן משמעותה גיוסם לפעילות משותפת עם אנשי החינוך לקידום מטרותיו של בית הספר .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר