תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל: תפיסות ומדיניות

עמוד:51

תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל : תפיסות ומדיניות בפרק זה נתאר את הדרך שבה עוסקים הגופים המרכזיים המנחים , מכשירים , ומעסיקים את אנשי החינוך בארץ - במעורבות הורים בחינוך הבית ספרי בישראל . נתייחס אם כן בראש ובראשונה למשרד החינוך , על אגפיו השונים , וכן לרשתות החינוך הגדולות . חשוב לציין כי בפועל , מי שנפגש עם ההורים ועומד בקשר איתם הם המורים , המנהלים , היועצים והפסיכולוגים שנמצאים ״בשטח״ . סקירה כוללת של היחס לנושא אצלם היא מעבר לתחום עיסוקו של מסמך זה . בפרק שלושה חלקים : ב ָ ר ִ אשון תוצג התפיסה העקרונית של הגופים השונים כלפי מעורבות הורים בחינוך . תפיסה זו משקפת , על פי אנשי המשרד ( וכמסקנה מבחינה של מסמכים משנים עברו , ( שינוי בדרך החשיבה על הנושא בהשוואה לעבר . בחלק השני נבחן הנחיות מעשיות של גורמים שונים לאנשי חינוך ( פסיכולוגים , מנהלים , יועצים ומורים ) הפועלים תחתם , וכן נציג תכניות התערבות המופעלות על ידי גורמים שונים . בחלק זה ננתח תכניות והנחיות ונבחן אילו סוגים של מעורבות הורים הן מקדמות ובאילו כלים . לבסוף , בחלקו השלישי של הפרק , נביא מדבריהם של נציגי אגפים במשרד החינוך הממונים על תהליך ההכשרה , ההתמחות והפיתוח המקצועי של עובדי הוראה . יש לציין שבהקשר הזה יוצג רק חלק מתוך תהליך הלימוד רב השנים של עובדי ההוראה שנמצא בפיקוח משרד החינוך . תהליך הלימוד של עובדי ההוראה אינו תלוי רק בהנחיות המשרד , אך יש חשיבות להנחיות אלו מפני שהן קובעות נורמות וערכים בתהליך ההכשרה . המידע המופיע בסקירה להלן הופק , רובו ככולו , מכמה מקורות עיקריים : פגישות הוועדה עם גורמים מרכזיים במשרד החינוך וברשתות החינוך הגדולות . סקירה של חוזרי מנכ״ל ( של משרד החינוך ) הנוגעים לנושא ההורים . פנייה ישירה לגורמים בשדה חינוך בארץ בנוגע לתכניות התערבות שמטרתן קידום מעורבות הורים בחינוך או שקידום מעורבות הורים בחינוך הוא כלי עיקרי להשגת מטרתן . הפנייה נעשתה באמצעות אנשי מטה בשדה החינוך ואנשים שעמם היינו בקשר . שיחות טלפוניות עם אנשי האגפים השונים של משרד החינוך העוסקים בנושא . מידע שהתקבל מגורמים שונים בעקבות פנייה לציבור שפרסמה הוועדה בעיתונות ( מצורפת בנספח ד׳ . ( על אף הניסיון להגיע למידע רב ביותר ממקורות רבים ככל האפשר , יש לסייג ולומר שאין אנו מתיימרים להציג סקירה של כלל התכניות וההתייחסויות לנושא בישראל , אלא להציע תיאור

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר