מבוא ורקע עיוני

עמוד:38

גורם A נותן אמון בגורם B שיפעל בדרך כלשהי בנוגע ל . C בייאר ( Baier , 1986 , p . 234 ) מציין כי אמון דומה לאוויר בכך שאנו שמים אליו לב בעיקר כאשר יש בו מחסור , וכי חוסר אמון אינו רק העדר של דבר מה , אלא הוא בעל מאפיינים ברורים משלו . לאחר שנדון בהגדרות של מושג האמון , נציג אם כן גם את מאפייניו והשלכותיו של אי אמון או של העדר אמון . הדיון במושג האמון החל בימי רומא העתיקה ( אבגד וחוב׳ , , ( 2012 אך הדיון האקדמי בו בדיסצפלינות של מדעי החברה החל בשנות ה 50 וה 60 של המאה העשרים , על רקע ה״מלחמה הקרה״ ויחסי האמון המעורערים בין ארצות ברית לברית המועצות Hoy & Tschannen- ) . ( Moran , 1999 צ׳נן מורן והוי מציגים בסקירת הספרות שלהם לא פחות מ 17 הגדרות שונות ל״אמון״ , מכיוונים שונים ומדיסציפלינות שונות . בסופו של דבר הם מגיעים להגדרה של אמון כ״מוכנות של אדם להיות פגיע למול אחר או להפקיד בידי האחר משימות החשובות לרווחתו וביטחונו האישי , מתוך הערכה שהאחר הוא : א . בעל רצון טוב ב . כשיר לביצוע המטלות הדרושות ג . מהימן , כן ופתוח״ . ( Hoy & Moran-Tschannen , 1999 ) הם מציעים שבעה ממדים של מושג האמון ( האלמנט השביעי והשמיני ברשימה להלן מחוברים אצל צ׳נן מורן והוי , ההפרדה כאן נעשתה לפי . ( McLeod , 2014 . 1 אמונה בכשירות : ההערכה כי מושא האמון כשיר לביצוע המטלות הדרושות על מנת לענות על צרכיו של נותן האמון . . 2 נכונות להיות פגיע : נותן האמון חייב להיות מוכן להפקיד בידי מושא האמון דברים החשובים לנותן האמון , לביטחונו או לרווחתו . . 3 מהימנות : ההערכה כי מושא האמון יפעל בעקביות על מנת להגשים את האמון שניתן בו . . 4 כנות : ההערכה כי מושא האמון כן בהצהרותיו ועומד במילתו . . 5 פתיחות : האמונה כי מושא האמון יהיה פתוח במידע שימסור ולא יסתיר מידע חשוב הנוגע לנותן האמון . . 6 ביטחון : הערכה שמושא האמון יענה על ציפיותיו של נותן האמון , הערכה המלווה בתחושה של רוגע . . 7 נכונות להיות פגיע : נותן האמון יהיה מוכן להפקיד בידיו של מקבל האמון אינטרסים חשובים לו . . 8 העדר מנגנוני אבטחה : אם הצד הפגיע מציב מנגנונים שיבטיחו את היענותו של הצד השני , אין מדובר באמון . אמון קיים כאשר נותן האמון חש שאין צורך במנגנוני הגנה כאלו . צ׳נן מורן והוי ( שם ) בחנו את היבטי האמון האלה בכלים סטטיסטיים , ( Factor Analysis ) וגילו שהם אכן מרכיבים , מבחינה סטטיסטית לפחות , מבנה לכיד אחד . 12 הכותבים בדקו את המהימנות הפנימית של הרכיבים על ידי בחינה של מידת הקשר ( Correlation ) בין כל אחד מהרכיבים לשאר הרכיבים . נמצא קשר בינוני ( moderate ) לפחות – בין כל אחד מהמרכיבים ובין כל השאר .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר