מבוא ורקע עיוני

עמוד:17

שותפות הורים בבית הספר – ( Epstein , 2010 ) , ( family–School partnership ) במושג הזה נציין פעילות שהמורים וההורים יוזמים במשותף ומטרתה להשפיע ברמה המבנית על בית הספר בפרט ועל מערכת החינוך בכלל . בקטגוריה זו נכלול מעורבות הורים בבתי ספר קהילתיים . קשרי מערכת משפחתית-מערכת חינוכית Lawson , ) , ( school family relations ) – ( 2003 במושג זה נתייחס לכל הפעולות שמטרתן להשפיע על הקשר בין המערכת המשפחתית למערכת הבית ספרית או שמהוות בעצמן קשר כזה , בלי התייחסות למטרת הפעילות או ליוזם הפעילות . יצירת קשר עם המורים Communicating with teachers and other school ) – ( Hill & Tyson , 2009 ) , ( personnel כאן הכוונה היא לפעולות לקידום קשר בין בית הספר למשפחה , פעולות שיוזמים ההורים על מנת לקדם את הרמה הלימודית או הרגשית של ילדם . יצירת אפיקי תקשורת Griffin & Steen , ) , ( Facilitating communication ) – ( 2010 במושג זה נכנה פעולות ( ביזמת ההורים , המורים או ביזמה משותפת ) לקידום קשרי מורים-הורים ברמה המבנית . לא נמצא בספרות שימוש במושג זה במדויק . התערבות הורים ( אברהם , עוזרי ומלול , – ( 2012 מושג זה הוא מושג טעון , רגשית ואתית , משום שבעבר שימש כהתייחסות ל״מעורבות יתר״ של ההורים בשדה החינוך – התערבות לעומת מעורבות ( ראה למשל : אברהם , עוזרי ומלול , . ( 2012 בהקשר הנוכחי , ועל מנת לנטרל את האלמנט האידאולוגי והרגשי מהשימוש במושג , נשתמש כאן במושג זה כדי לציין פעולות של ההורים שנעשות ביזמתם על מנת להשפיע ברמה המבנית על המערכת הבית ספרית . במילים אחרות , ברצוננו לשנות את הדיכוטומיה בין מעורבות ״טובה״ להתערבות ״רעה״ , ולהנגיד בין ״מעורבות״ שמוזמנת מטעם סגל בית הספר , לבין ״התערבות״ שאינה מוזמנת אלא נעשית ביזמת ההורים . נקרא ״התערבות״ לפעולות שבהן ההורים נכנסים ביזמתם לתחום שבדרך כלל אינו מצוי במסגרת תפקידם כהורים . חשוב להדגיש שלעתים דווקא ל״התערבות״ מסוג זה יש השפעות חיוביות על המערכת החינוכית , ממש כשם שלתכניות התערבות אצל משפחות עשויה להיות השפעה חיובית על המסגרת המשפחתית . קשרי בית ספר—משפחה לאור המודל האקולוגי בחלק זה נבחן את הקשרים השונים האפשריים בין בית הספר ומערכת החינוך לבין המשפחות , תוך התייחסות לתאוריה המרכזית שלאורה אנו בוחנים מעורבות הורים בחינוך – התאוריה האקולוגית שהציע ופיתח ברופנברנר . ( Bronfenbrenner , 1979 , 1994 ) התאוריה האקולוגית נחשבת בספרות לתאוריה מובילה לניתוח קשרי בית ספר-משפחה , מפני שהיא מדגישה לא רק

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר