תקציר: סיכום ממצאים, מסקנות והמלצות

עמוד:10

לקבוע מראש ותוך תיאום עם ההורים והתלמידים את הנושאים ואת האמצעים שבהם ייעשה שימוש וכן את הגבולות לזמינות ההורים והמורים . כיוון שאמצעי הטכנולוגיה המודרניים מאפשרים ויוצרים מצבים שבהם מרוכז מידע רב במערכות המקוונות של בתי הספר ושל משרד החינוך , יש להשקיע משאבים ומאמץ בהגנה על המידע הזה ולוודא שהוא מאובטח כראוי . המלצתנו היא שמשרד החינוך יעמיד לרשות בתי הספר את כל התנאים והמשאבים ( חומריים או אחרים ) לצורך אבטחת המידע , וכי האחריות לכך תוטל על בתי הספר . מומלץ כי משרד החינוך יערוך בדיקות מחמירות ותקופתיות שיבחנו אם המידע אכן מאובטח כראוי .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר