הקדמה

עמוד:יב

התמורה הנידונת טרם נתנה את אותותיה באסופה המקראית , והספרים המאוחרים שבה בכלל . אפילו הכתוב בספר קהלת " גם את העלם נתן בלבם" רחוק מלהכריע שיש בו המשמע ' תבל . ' לפי מוסכמת החוקרים הוא הדין אף לגבי הכתובים בתהלים סו , ז — " משל בגבורתו עולם , " ובתהלים פט , ג — " כי אמרתי עולם חסד יבנה . " וכך כבר קבע ראב"ע : " אין עולם בכל המקרא רק זמן ונצח והטעם [ לתהלים סו , ז , " משל בגבורתו עולם "[ שהשם מושל לעולם , כמו מושל נצח ברוב גבורתו . " לתהלים פט , ג — " כי אמרתי עולם חסד יבנה" — פירש : " אמרתי בלבי שחסד השם לעולם עומד ובנוי . " לאיוב כב , טו — " הארח עולם תשמר אשר דרכו מתי און" — פירש רש : "י " הדרך הראשונים אשר מאז . " מצב המעורר עניין הוא זה של מפגש ניבים — דיגלוסיה — בנידון מפגש ספרותי בין לשון המקרא ובין לשון חז"ל . במדרשי חז"ל נדרשה המילה עולם בפסוקים המובאים לעיל על ' תבל : ' " והעולם מתחילתו לא נברא אלא בחסד שנ' כי אמרתי עולם חסד יבנה" — הרי לפנינו " לשון דרשות , " פרי דיגלוסיה המקרינה על המילה ועל הטקסט . או טול הכתובים " ה' מלך עולם ועד" ( תהלים י , טז ) / " הוא אלהים חיים ומלך עולם " ( ירמיהו י , י ) לעומת מלך העולם שבמטבע של ברכה . להלן נטען שאין לפתור צמד מעניין זה בפשטות לפי קיום ה"א הידיעה או היעדרה . בלשונו של בן סירא ובלשון קומראן ( עברית וארמית ) טרם עברה עולם למובנה החדש . הכותרת " שבח אבות עולם " בדברי בן סירא הייתה אחת המועמדות אצל החוקרים להטרמת המשמע החז"לי . אולם ברור מהמשך מזמור זה וממה שבא אחריו שאבות עולם הם " אבותינו שמקדם ומעולם , " וכפי שמצינו בלשון מקרא עם עולם במובן ' עם מעולם . ' לפי סגנונו של בן סירא אבותינו הם הם " הגבורים שמעולם . " ואם יש בדברי בן סירא שימוש הנראה על פניו כעולם של מרחב המקום , הנה באה מקבילה בתפילת זכרונות וסותרת מסקנה זו . ההקשר בברכת זכרונות מקביל כולו בפרטי פרטים לבן סירא , ובמיקום מקביל אנו מוצאים : בן סירא מעולם ועד עולם יביט . זכרונות ומביט עד סוף כל הדורות . הרי זמן ולא מקום . גם בלשון קומראן טרם נמצא מובנה החדש של עולם . מכל מקום , יש חדש בלשון קומראן : שימוש מורחב של עולם לא במובן ' נצח' ולא במובן ' תבל , ' אלא כמילת “ Diglossia refers to a situation in which two dialects or usually closely related . 2 languages are used by a single language "community ( http : // en . wikipedia . org / wiki / Diglossia )

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר