מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית מנח ׀ מנח רביע

עמוד:ב

סדרת אסופות ומבואות בלשון , טז בהוצאת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית עורך הסדרה : משה בר אשר

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר