תוכן העניינים

עמוד:7

מוצג 15 תרשים תוצאות ניתוח נתונים שלפני התערבות בעבודה על סטודנט בחינוך הגבוה ללמוד 157 .................................................................................................................... מוצג 16 סכום תרשים תוצאות לפני התערבות בעבודה על סטודנט בחינוך הגבוה ללמוד 158 .................. רשימת תמונות תמונה : 2-1 התנסות של הצלחה תעודד עוד התנסויות 32 ................................................................. תמונה : 3 שתי הילדות משמשות מודל התנהגות לילדה שלישית 34 .................................................... תמונה : 4 אם משמשת מודל לבנה בהתייחסות לכלי נגינה 35 ............................................................. תמונה : 5 חרדה ממבחן 39 ............................................................................................................ תמונה : 6 חרדה דנטלית 40 ........................................................................................................... תמונה : 7 חרדת נטישה 41 ............................................................................................................ תמונה : 8 הרגשת ביטחון 42 .......................................................................................................... תמונה : 9 חדוות יצירה 44 ............................................................................................................. תמונה : 10 חוללות עצמית גבוהה בתחום אחד וחוללות עצמית נמוכה בתחום אחר 46 .......................... תמונה : 11 טיפוח הכוונה עצמית בלמידה 52 ................................................................................... רשימת לוחות לוח 2 מרכיבי מבנה החוללות העצמית והקטגוריות הנגזרות מהם 88 ..................................................

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר