תוכן העניינים

עמוד:9

שנקבע בעברית בתרגומה של ד"ר אריאלה אזולאי ( לואי אלתוסר , על האידיאולוגיה : מנגנוני המדינה האידיאולוגיים , תל–אביב : רסלינג , 2008 ראו הערה מספר 16 בעמוד 51 לנימוקי המתרגמת . ( המונח , Uncanny " מוזר , " " מבעית , " " מאיים , " המקובל באנגלית כתרגום ל– Unheimlich הגרמני , הוא נושא מאמרו המפורסם של פרויד . מ–1919 פרויד מתבסס במאמרו על ניתוח אטימולוגי של המונח במשמע " לא–מבית . " לאחרונה תרגמה ד"ר רות גינזבורג את המושג לעברית באמצעות החידוש הלשוני " אלביתי" ( זיגמונד פרויד , מבחר כתבים ח : האלביתי , תל–אביב : רסלינג . ( 2012 מאחר שחידושה הקולע של גינזבורג בולט בניכוסו הבלעדי למסקנותיו התיאורטיות של פרויד , ומאחר שהרגשתי שבספר הנוכחי חשוב המשחק ה"מבנה מאליו" בין מטענו התיאורטי של המונח לבין משמעויותיו השגורות באנגלית ( ובגרמנית , ( העדפתי לתרגמו "מבעית . " המונח הגזעה מקובל בשיח הסוציולוגי כתרגום למונח racialization ( ראו לדוגמה , יהודה שנהב ויוסי יונה , גזענות בישראל , ירושלים : מכון ון–ליר והקיבוץ המאוחד , ( 2008 והוא שאומץ בתרגום הנוכחי . המונח Agency ( יכולת פעולה והשפעה ) תורגם " פעלנות , " והמונח embodiment ( גילומן הגופני של תפיסות תרבותיות ) תורגם " התגלמות , " שניהם כהמלצת האגודה הסוציולוגית הישראלית . למיטב ידיעתי , הפרק " חוויית הקיום השחור" L'experience" ) "( vecue du noir מספרו של פרנץ פאנון רוע רוחש , תוכסמ תונלב תורגם פעמיים לעברית " ) חוויית ההוויה של השחור , " בתוך פנון פ . , [ 2004 ] עור שחור , מסכות לבנות , תרגום : תמר קפלנסקי , תל–אביב : ספריית מעריב , עמ' , 83–108 ופאנון פ ., " ניסיונו הקיומי של השחור , " תרגום : אבנר להב , בתוך שנהב י . , [ 2004 ] קולוניאליות והמצב הפוסטקולוניאלי , ירושלים : מכון ון–ליר והקיבוץ המאוחד ,

הוצאת אסיה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר