תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים 1 הקדמה : האונטולוגיה הפוליטית של התנועה 13 2 גבריות , סוליפסיזם , כוריאוגרפיה : 43 ברוס נאומן , חואן דומינגס , קסבייה לה רואה ה" 3 אונטולוגיה האיטית יותר" של הכוריאוגרפיה : 81 ביקורת הייצוג של ז'רום בל 4 הפלת מחול : יצירת המרחב אצל טרישה בראון ולה ריבוט 111 5 מעידת מחול : הזחילות של ויליאם פופ 145 ל . 6 מחול המלנכוליה של הרפאי קולוניאלי–הפוסט : 175 ורה מנטרו מזמנת את וזפין'ג בייקר 7 מסקנה : מיצוי מחול - לשים קץ לנקודת המגוז 203 הערות 217 ביבליוגרפיה 231

הוצאת אסיה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר